Iarratas

Beidh FÉILTE 2019 ar siúl ar an 27-28 Meán Fómhair in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. 


Déanann FÉILTE, an Fhéile Oideachais don Fhoghlaim agus don Bharr Feabhais sa Mhúinteoireacht, an mhúinteoireacht a cheiliúradh; ardán atá ann do mhúinteoirí chunna heispéiris foghlama a bhíonn á dtreorú acuiscoileannaagusi gcoláistí ar fud na tíre a chur i láthair an phobail

Déan iarratas anseo! Tá níos mó eolas anseo. 

Nótáil le do thoil an spriocdháta d’iarratais 5pm, Déardaoin, 28 Márta 2019.