Fionnachtana agus Cinntí

Forálann Alt 46B de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001-2015 go ndéanfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta "i gcás inar deimhin leis an gComhairle gurb é leas an phobail é", sonraí fionnachtana agus cinntí a fhoilsiú maidir le smachtbhannaí ó Phainéil imscrúdaithe an Choiste Araíonachta.

2018

Lúnasa

Daingnú na hArd-Chúirte - Múinteoir Cláraithe