Iarratais á lorg ag an gComhairle Mhúinteoireachta ó dhaoine a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu don phost mar Ceann an Oideachais Tosaigh Múinteoirí agus an Insealbhúcháin

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag iarraidh an post seo a líonadh: Ceann an Oideachais Tosaigh Múinteoirí agus an Insealbhúcháin.

Beidh Ceann an Oideachais Tosaigh Múinteoirí agus an Insealbhúcháin ina chomhalta den ardbhainistíocht agus tuairisceoidh sé/ sí don Stiúrthóir. Beidh sé/ sí freagrach as straitéis na Comhairle maidir le creidiúnú cáilíochtaí múinteoireachta in Éirinn, i gcomhréir le hAlt 38 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001-2015, a fhorbairt agus a sheachadadh ar bhonn leanúnach; as cáilíochtaí múinteoireachta a ghnóthaítear taobh amuigh den Stát a mheasúnú i gcomhréir le forálacha Threoir ábhartha an AE; agus an forbairt leanúnach, feidhmiú agus dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar pholasaí na Comhairle i leith insealbhú na múinteoirí nuacháilithe i ngairm na múinteoireachta.

Tá cur síos iomlán ar an ról anseo agus foirm iarratais anseo.

Is é 5 p.m. Déardaoin 1 Lúnasa 2019 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Is féidir aon cheisteanna a sheoladh chuig recruitment@teachingcouncil.ie