Folúntas na Comhairle Múinteoireachta

Folúntas – Ceann Cumarsáide, Gnóthaí Corparáideacha agus Acmhainní Daonna.

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag iarraidh an post seo a líonadh: Ceann Cumarsáide, Gnóthaí Corparáideacha agus Acmhainní Daonna. Beidh an Ceann Cumarsáide, Gnóthaí Corparáideacha agus Acmhainní Daonna ina chomhalta den ardbhainistíocht agus ag tuairisciú don Leas-Stiúrthóir, agus déanfaidh sé/sí freagracht feidhmiúcháin fhoriomlán a áirithiú as an gcomhlíontacht a chosaint agus as rialachas corparáideach éifeachtach i réimsí a chuimsíonn Acmhainní Daonna, cosaint sonraí/RGCS agus seirbhís do chustaiméirí. Gheofar cur síos iomlán ar an ról anseo, agus tá foirm iarratais le fáil anseo.

5pm, Déardaoin, 21 Samhain an spriocdháta d’iarratais.

 

Is féidir fiosruithe a sheoladh chuig  recruitment@teachingcouncil.ie