Do Stádas Grinnfhiosrúcháin a Sheiceáil

Múinteoirí a rinne iarratas ar ghrinnfhiosrú le deireanas

D'eisigh an Chomhairle Mhúinteoireachta fógra le deireanas chuig líon mór múinteoirí ar cuid den tionscadal ath-ghrinnfhiosrúcháin iad. Leis an lear mór iarratas atá ag teacht isteach agus á bpróiseáil faoi láthair, seans go nglacfaidh sé níos faide ná an ghnáth-thréimhse 5 lá chun na hiarratais a phróiseáil.

Má rinne tú iarratas ar ghrinnfhiosrú le deireanas agus tú ag iarraidh stádas d'iarratais a sheiceáil leis an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin, níl le déanamh ach logáil isteach i Suíomh Gréasáin an Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin.

Beidh uimhir an iarratais ar ghrinnfhiosrú/ ID an iarratais ag teastáil rud a eisíodh le ríomhphost nuair a d'éirigh leat d'iarratas ar ghrinnfhiosrú a chur i gcrích.

Na Múinteoirí a nIarrfar orthu Ath-ghrinnfhiosrú a dhéanamh

Mura bhfuil Nochtadh ar líne an Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (BNG/NVB) agat, beidh an Chomhairle Mhúinteoireachta i dteagmháil leat san míonna romhainn agus tabharfar cuireadh duit an próiseas a chur i gcrích faoin tionscadal ath-ghrinnfhiosrúcháin. Gheofar breis eolais anseo faoi ath-ghrinnfhiosrú múinteoirí cláraithe.

Na múinteoirí ar fad a grinnfhiosraíodh cheana tríd an gComhairle Mhúinteoireachta, beidh toradh grinnfhiosrúcháin LGGS (GCVU) na Comhairle Múinteoireachta eisithe chucu mar litir (roimh 29 Aibreán 2016), nó mar Nochtadh ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúháin (i ndiaidh 29 Aibreán 2016).

Féadfaidh múinteoirí cláraithe a gcuid sonraí grinnfhiosrúcháin a sheiceáil ach logáil isteach anseo le pasfhocal, chun a gcuid sonraí clárúcháin a bhreathnú/ a athrú. A luaithe a éiríonn leo logáil isteach beidh said in ann breathnú ar an bhfaisnéis ghrinnfhiosrúcháin is déanaí atá ag an gComhairle Mhúinteoireachta ina dtaobh, faoin rogha "Sonraí Grinnfhiosrúcháin".

Níl múinteoirí a bhfuil Nochtadh Grinnfhiosrúcháin BNG/NVB acu san áireamh sa tionscadal ath-ghrinnfhiosrúcháin reatha. Beidh

  • Imréiteach Grinnfhiosrúcháin acu agus é dátaithe i ndiaidh 29 Aibreán 2016, le
  • Tagairt Imréitigh Grinnfhiosrúcháin dar tús TEC

                                             Nochtadh BNG/NVB

NVB Vetting GA

Múinteoirí a grinnfhiosraíodh sular bunaíodh an BNG/NVB agus a bhfuil an sean-nochtadh grinnfhiosrúcháin páipéir acu, beidh tagairt Imréitigh grinnfhiosrúcháin acu san fhormáid 06/0000 go 16/00000.

                                                          Nochtadh LGGS/GCVU

GCVU GA