Próiseas Forbartha Cosán

Is é an chéad chéim eile san fhorbairt a dhéanfar ar Cosán ná próiseas forbartha ina mbeidh spás agus am ar fáil le cuirchuige éagsúla a iniúchadh, a thriailagus a chur in oiriúint i gcomhthéacsanna éagsúla. Sa chéim seo beidh cúig aidhm uile ghabhálacha:

  • Chun iniúchadh a dhéanamh ar an úsáid a bhaintear as na caighdeáin chun foghlaim múinteoirí a threorú
  • Chun na meicníochtaí oiriúnacha agus inbhuanaithe a aithint le taifeadadh agus machnamh a dhéanamh ar fhoghlaim múinteoirí
  • Chun iniúchadh a dhéanamh ar mheicníochtaí agus critéir do chreidiúnú fhoghlaim múinteoirí agus chun iad a aithint
  • Chun iniúchadh a dhéanamh ar an bhforbairt a dhéantar ar nasc oiriúnach agus inbhuanaithe leis an gclárú
  • Chun gach gné den chreatlach a thriail, agus béim ar leith ar iniúchadh a dhéanamh ar na saincheisteanna inscálaitheachta, na deiseanna agus dúshláin ó bheith ag bogadh ón bhforbairt go dtí an cur i bhfeidhm ina measc.

Thosaigh an próiseas forbartha i mí Aibreáin 2016 agus tá sé fós i bhfeidhm. Maidir le scoileanna agus daoine aonair ar mhaith leo a bheith bainteach leis an bpróíseas forbartha, iarrtar orthu an suirbhé gearr seo a líonadh ionas go bhfaighimid pictiúr níos fearr de phróifil na ndaoine atá ag iarraidh a bheith rannpháirteach. Táimid i mbun plé i gcónaí leo siúd a lion suirbhé Cosán cheana, ag éirí as sraith ceardlann agus cuairteanna scoile.

Tá fiséan gearr forbartha ag an Chomhairle Mhúinteoireachta chun na pointí tábhachtacha eolais faoi Chosán agus an Próiseas Forbartha a léiriú. Cliceáil thíos chun amharc ar an bhfíseán. (béarla)

Chun tuilleadh a fháil amach faoin bpróiseas forbartha, cliceáil anseo le do thoil.