Ceardlanna Cosán

D'eagraigh an Chomhairle Mhúinteoireachta sraith d'aon cheann déag (11) de Cheardlanna ar Phróiseas Forbartha Cosán idir mí na Samhna 2017 agus mí Feabhra 2018.

Thug na ceardlanna seo deis dóibh siúd a bhfuil Suirbhé Cosán comhlánaithe acu ar láithreán gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, plé a dhéanamh agus rannpháirtíocht i bPróiseas Forbartha Cosán a phleanáil lena chéile agus le foireann na Comhairle Múinteoireachta.

Bhí na ceardlanna ar siúl sna suíomhanna agus ar na dátaí thíos agus chláraigh os cionn 200 le freastal orthu. Bhí lá foghlama comhroinnte ar siúl i mí na Bealtaine 2018, áit ar tháinig na daoine sin go léir a chláraigh le freastal ar na ceardlanna le chéile le tuilleadh iniúchadh a dhéanamh ar a rannpháirtíocht i bPróiseas Forbartha Cosán. Tá tuilleadh eolais maidir leis an lá foghlama seo le fáil ag anois.