Athbhreithnithe atá Críochnaithe

Meastar go bhfuil gach clár d'oideachas tosaigh múinteoirí creidiúnaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta go dtí go ndéantar an chéad athbhreithniú air. I ndiaidh an t-athbhreithniú a dhéanamh, féadfar clár a chreidiúnú (faoi réir moltaí agus/nó coinníollacha) nó féadfar cinneadh a dhéanamh gan é a chreidiúnú.

Nuair a chreidiúnaítear clár, déantar tuairiscí ar an athbhreithniú a rinneadh ar an gclár sin a fhoilsiú ar an leathanach seo.

Cláir Bhunscoile Chomhthráthacha
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

1.Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireannBaitsiléir Oideachais27-Beal-13Tuairisc
2.Institiúid Oideachais Marino

Baitsiléir Oideachais

27-Beal-13

Tuairisc

3.Institiúid Oideachais MarinoBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge07-Lúnasa-18
4.Rannán Froebel um Oideachas Bunscoile agus Luath-Óige, Ollscoil Mhá NuadBaitsiléir Oideachais27-Beal-13Tuairisc
5.Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir san Oideachas (Teanga Chomharthaíochta na hÉireann)17-Nollag-18Tuairisc
6.Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachBaitsiléir Oideachais04-Feabhra-13Tuairisc
7.Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachBaitsiléir Oideachais san Oideachas le Síceolaíocht27-Beal-13Tuairisc
8.Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Oideachais04-Feabhra-13Tuairisc
Cláir Bhunscoile Chomhleanúnacha
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

9.Ollscoil Chathair BÁCMáistir Gairmiúil san Oideachas06-DF-14Tuairisc
10.Rannán Froebel um Oideachas Bunscoile agus Luath-Óige, Ollscoil Mhá NuadMáistir Gairmiúil san Oideachas06-DF-14Tuairisc
11.Coláiste HiberniaMáistir Gairmiúil san Oideachas sa Bhunoideachas

07-Iúil-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

12.Institiúid Oideachais MarinoMáistir Gairmiúil san Oideachas07-Iúil-14Tuairisc
13.Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachMáistir Gairmiúil san Oideachas06-DF-14Tuairisc
Cláir Iar-bhunscoile Chomhleanúnacha
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

14.Ollscoil Chathair BÁCMáistir Gairmiúil san Oideachas

12-Beal-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

15.Coláiste HiberniaMáistir Gairmiúil san Oideachas sa Iar-bhunscoile

26-Beal-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

16.Institiúid Teicneolaíochta LuimnighMáistir Gairmiúil san Oideachas (Ealaín agus Dearadh)

07-Iúil-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

17.Coláiste Náisiúnta Ealaíne is DearthaMáistir Gairmiúil san Oideachas (Ealaín agus Dearadh)

26-Beal-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

18.Ollscoil na hÉireann, GaillimhMáistreacht Gairmiúil san Oideachas14-DF-13

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

19.Ollscoil na hÉireann, GaillimhMáistir Gairmiúil san Oideachas01-Aibreán-16
20.Ollscoil Mhá NuadMáistir Gairmiúil san Oideachas

14-DF-13

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

21.Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Bhaile Átha CliathMáistir Gairmiúil san Oideachas

17-Nol-13

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

22.An Coláiste Ollscoile, Corcaigh agus Coláiste Ealaíne agus Dearaidh Crawford/IT ChorcaíMáistir Gairmiúil san Oideachas – Ealaín agus Dearadh14-DF-13

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

23.An Coláiste Ollscoile, CorcaighMáistir Gairmiúil san Oideachas01-Aibreán-16
24.An Coláiste Ollscoile, Baile Átha CliathMáistir Gairmiúil san Oideachas

14-DF-13

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

25.Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Gnó)

6-DF-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

26.Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Teangacha)
27.Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Matamaitic)
28.Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Ceol)
29.Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Corpoideachas)
30.Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Teicneolaíocht)
Cláir Iar-bhunscoile Chomhthráthacha
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

31.Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas Eolaíochta17-Nol-13Tuairisc
32.Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas le Bitheolaíocht17-Nol-13
33.Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas le Matamitic17-Nol-13
34.Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir san Oideachas (Gaeilge agus Fraincis, Spáinnis nó Gearmáinis) 01-Iúil-19Tuairisc
35.Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe- Mhaigh Eo

Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Grafaic Dearaidh agus Foirgníocht)

Ar a dtugtaí Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas Dearaidh agus Teicneolaíochta

03-Már-14Tuairisc
36.Coláiste Oideachais Mater DeiBaitsiléir san Oideachas Reiligiúnach agus sa Bhéarla03-Már-14Tuairisc
37.Coláiste Oideachais Mater DeiBaitsiléir san Oideachas Reiligiúnach agus sa Stair03-Már-14
38.Coláiste Oideachais Mater DeiBaitsiléir san Oideachas Reiligiúnach agus sa Cheol03-Már-14
39.Coláiste Náisiúnta Ealaíne is DearthaBA (Comhchéim Onórach) sa Mhínealaín agus san Oideachas agus BA (Comhchéim Onórach) sa Dearadh agus san Oideachas12-Beal-14Tuairisc
40.Ollscoil na hÉireann, GaillimhBaitsiléir Ealaíon sa Mhatamaitic agus san Oideachas17-Nol-12Tuairisc
41.Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Baistsiléir san Oideachas (Ríomheolaíocht* agus Staidéar Matamaiticiúil)

*Ag feithiú creidiúnú

01-IúilTuairisc
42.Ollscoil Mhá NuadBaitsiléir Eolaíochta in Oideachas na Matamaitice17-Nol-12Tuairisc
43.Ollscoil Mhá NuadBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas Eolaíochta17-Nol-12
44.Coláiste San Aingeal, SligeachBaitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le Gaeilge)

26-Beal-14

Tuairisc
45.Coláiste San Aingeal, SligeachBaitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le Bitheolaíocht)Bealtaine 2015Tuairisc
46.Coláiste San Aingeal, SligeachBaitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hOideachas Reiligiúnach)Bealtaine 2015Tuairisc
47.Coláiste San Aingeal, SligeachBaitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hEacnamaíocht)Bealtaine 2015Tuairisc
48.Coláiste Phádraig, DurlasBaitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Cuntasaíocht17-Nol-12Tuairisc
49.Coláiste Phádraig, DurlasBaitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Léann Reiligiúnach17-Nol-12
50.Coláiste Phádraig, DurlasBaitsiléir Ealaíon san Oideachas, sa Ghaeilge agus sa Léann Reiligiúnach17-Nol-12
51.Coláiste Phádraig, DurlasBaitsiléir Ealaíon san Oideachas, sa Ghaeilge agus sa Staidéar Gnó17-Nol-12
52.Coláiste na TríonóideBaitsiléir in Oideachas an Cheoil17-Nol-13Tuairisc
53.An Coláiste Ollscoile, CorcaighBaitsiléir Oideachais, Staidéir Spóirt & Corpoideachais07-Iúil-14Tuairisc
54.An Coláiste Ollscoile, Corcaigh

Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas

14-DF-13Tuairisc
55.An Coláiste Ollscoile, BÁCMSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Matamaitic Fheidhmeach agus Matamaitic 17-Nol-12Tuairisc
56.An Coláiste Ollscoile, BÁCMSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Bitheolaíocht - Matamaitic17-Nol-12
57.An Coláiste Ollscoile, BÁCMSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Ceimic -Matamaitic17-Nol-12
58.An Coláiste Ollscoile, BÁCMSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Fisic - Matamaitic17-Nol-12
59.Ollscoil LuimnighBaitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas 20-Aibreán-15Tuairisc
60.Ollscoil LuimnighBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Fisic agus Ceimic)  20-Aibreán-15Tuairisc
61.Ollscoil LuimnighBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Eolaíocht Bhitheach le Ceimic agus Fisic)  20-Aibreán-15Tuairisc
62.Ollscoil LuimnighBaitsiléir Teicneolaíochta (Oideachas) in Ábhair agus Teicneolaíocht AiltireachtaPróiseas Athbhreithnithe idir lámha*
63.Ollscoil LuimnighBaitsiléir Teicneolaíochta (Oideachas) in Ábhair agus Teicneolaíocht InnealtóireachtaPróiseas Athbhreithnithe idir lámha*
Cláir Bhreisoideachais
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

64.Ollscoil na hÉireann, GaillimhDioplóma Gairmiúil Oideachais (Breisoideachas)Tuairisc
65.Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachDioplóma Iarchéime san Oideachas Aosach & sa BhreisoideachasTuairisc
66.Coláiste Náisiúnta na hÉireannDioplóma Iarchéime Ealaíon san Fhoghlaim agus sa TeagascTuairisc
67.Institiúid Teicneolaíochta Phort LáirgeBaitsiléir Ealaíon (Onór.) i dTeagasc an Bhreisoideachais agus an Oideachais AosaighTuairisc
68.Institiúid Teicneolaíochta Phort LáirgeDioplóma Iarchéime Oideachais sa Bhreisoideachas (P/A)
69.Institiúid Teicneolaíochta Phort LáirgeDioplóma Iarchéime Oideachais sa Bhreisoideachas (L/A)
70.Ollscoil Mhá NuadArd-Dioplóma sa BhreisoideachasTuairisc
71.Institiúid Oideachais MarinoDioplóma Gairmiúil Oideachais (Breisoideachas)Tuairisc
72.Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas agus Oiliúint (Breisoideachas, Oideachas Aosach agus Oideachas Leanúnach)Tuairisc
73.Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachDioplóma Gairmiúil Oideachais (Breisoideachas)Tuairisc
74.Coláiste Náisiúnta Ealaíne is DearthaMáistir Ealaíon san Ealaín Phobalghníomhach: (Breisoideachas, Oideachas Aosach agus Oideachas Leanúnach)Tuairisc

*Próiseas Athbhreithnithe agus Creidiúnaithe idir lámha – Meastar go bhfuil cláir atá ann cheana creidiúnaithe go dtí go bhfuil creidiúnú déanta agus tús feidhme curtha le clár ath-choincheapaithe.