Athbhreithnithe atá Críochnaithe

Meastar go bhfuil gach clár d'oideachas tosaigh múinteoirí creidiúnaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta go dtí go ndéantar an chéad athbhreithniú air. I ndiaidh an t-athbhreithniú a dhéanamh, féadfar clár a chreidiúnú (faoi réir moltaí agus/nó coinníollacha) nó féadfar cinneadh a dhéanamh gan é a chreidiúnú.

Nuair a chreidiúnaítear clár, déantar tuairiscí ar an athbhreithniú a rinneadh ar an gclár sin a fhoilsiú ar an leathanach seo.

Cláir Bhunscoile Chomhthráthacha
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

1.Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireannBaitsiléir Oideachais27-Beal-13Tuairisc
2.Institiúid Oideachais Marino

Baitsiléir Oideachais

Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge

27-Beal-13

07-Lúnasa-18

Tuairisc

3.Rannán Froebel um Oideachas Bunscoile agus Luath-Óige, Ollscoil Mhá NuadBaitsiléir Oideachais27-Beal-13Tuairisc
4.Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir san Oideachas (Teanga Chomharthaíochta na hÉireann)17-Nollag-18Tuairisc
5.Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachBaitsiléir Oideachais04-Feabhra-13Tuairisc
6.Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachBaitsiléir Oideachais san Oideachas le Síceolaíocht27-Beal-13Tuairisc
7.Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Oideachais04-Feabhra-13Tuairisc
Cláir Bhunscoile Chomhleanúnacha
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

7.Ollscoil Chathair BÁCMáistir Gairmiúil san Oideachas06-DF-14Tuairisc
8.Rannán Froebel um Oideachas Bunscoile agus Luath-Óige, Ollscoil Mhá NuadMáistir Gairmiúil san Oideachas06-DF-14Tuairisc
9.Coláiste HiberniaMáistir Gairmiúil san Oideachas sa Bhunoideachas

07-Iúil-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

10.Institiúid Oideachais MarinoMáistir Gairmiúil san Oideachas07-Iúil-14Tuairisc
11.Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachMáistir Gairmiúil san Oideachas06-DF-14Tuairisc
Cláir Iar-bhunscoile Chomhleanúnacha
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

12.Ollscoil Chathair BÁCMáistir Gairmiúil san Oideachas

12-Beal-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

13.Coláiste HiberniaMáistir Gairmiúil san Oideachas sa Iar-bhunscoile

26-Beal-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

14.Institiúid Teicneolaíochta LuimnighMáistir Gairmiúil san Oideachas (Ealaín agus Dearadh)

07-Iúil-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

15.Coláiste Náisiúnta Ealaíne is DearthaMáistir Gairmiúil san Oideachas (Ealaín agus Dearadh)

26-Beal-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

16.Ollscoil na hÉireann, GaillimhMáistreacht Gairmiúil san Oideachas14-DF-13

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

17.Ollscoil na hÉireann, GaillimhMáistir Gairmiúil san Oideachas01-Aibreán-16
18.Ollscoil Mhá NuadMáistir Gairmiúil san Oideachas

14-DF-13

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

19.Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Bhaile Átha CliathMáistir Gairmiúil san Oideachas

17-Nol-13

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

20.An Coláiste Ollscoile, Corcaigh agus Coláiste Ealaíne agus Dearaidh Crawford/IT ChorcaíMáistir Gairmiúil san Oideachas – Ealaín agus Dearadh14-DF-13

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

21.An Coláiste Ollscoile, CorcaighMáistir Gairmiúil san Oideachas01-Aibreán-16
22An Coláiste Ollscoile, Baile Átha CliathMáistir Gairmiúil san Oideachas

14-DF-13

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

23.Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Gnó)

6-DF-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

24.Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Teangacha)
25.Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Matamaitic)
26.Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Ceol)
27.Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Corpoideachas)
28.Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Teicneolaíocht)
Cláir Iar-bhunscoile Chomhthráthacha
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

29.Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas Eolaíochta17-Nol-13Tuairisc
30.Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas Eolaíochta17-Nol-13
31.

Ollscoil Chathair BÁC

Baitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas le Matamaitic17-Nol-13
32.Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo

Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Grafaic Dearaidh agus Foirgníocht)

Ar a dtugtaí Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas Dearaidh agus Teicneolaíochta

03-Már-14Tuairisc
33.Coláiste Oideachais Mater DeiBaitsiléir san Oideachas Reiligiúnach agus sa Bhéarla03-Már-14Tuairisc
34.Coláiste Oideachais Mater DeiBaitsiléir san Oideachas Reiligiúnach agus sa Stair03-Már-14
35.Coláiste Oideachais Mater DeiBaitsiléir san Oideachas Reiligiúnach agus sa Cheol03-Már-14
36.Coláiste Náisiúnta Ealaíne is DearthaBA (Comhchéim Onórach) sa Mhínealaín agus san Oideachas agus BA (Comhchéim Onórach) sa Dearadh agus san Oideachas12-Beal-14Tuairisc
37.Ollscoil na hÉireann, GaillimhBaitsiléir Ealaíon sa Mhatamaitic agus san Oideachas17-Nol-12Tuairisc
38.Ollscoil Mhá NuadBaitsiléir Eolaíochta in Oideachas na Matamaitice17-Nol-12Tuairisc
39.Ollscoil Mhá NuadBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas Eolaíochta17-Nol-12
40.Coláiste San Aingeal, SligeachBaitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le Gaeilge)

26-Beal-14

Tuairisc
41.Coláiste San Aingeal, SligeachBaitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le Bitheolaíocht)Próiseas Athbhreithnithe idir lámha*
42.Coláiste San Aingeal, SligeachBaitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hOideachas Reiligiúnach)Próiseas Athbhreithnithe idir lámha*
43.Coláiste San Aingeal, SligeachBaitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hEacnamaíocht)Próiseas Athbhreithnithe idir lámha*
44.Coláiste Phádraig, DurlasBaitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Cuntasaíocht17-Nol-12Tuairisc
45.Coláiste Phádraig, DurlasBaitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Léann Reiligiúnach17-Nol-12
46.Coláiste Phádraig, DurlasBaitsiléir Ealaíon san Oideachas, sa Ghaeilge agus sa Léann Reiligiúnach17-Nol-12
47.Coláiste Phádraig, DurlasBaitsiléir Ealaíon san Oideachas, sa Ghaeilge agus sa Staidéar Gnó17-Nol-12
48.Coláiste na TríonóideBaitsiléir in Oideachas an Cheoil17-Nol-13Tuairisc
49.An Coláiste Ollscoile, CorcaighBaitsiléir Oideachais, Staidéir Spóirt & Corpoideachais07-Iúil-14Tuairisc
50.An Coláiste Ollscoile, Corcaigh

Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas

14-DF-13Tuairisc
51.An Coláiste Ollscoile, BÁCMSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Matamaitic Fheidhmeach agus Matamaitic 17-Nol-12Tuairisc
52.An Coláiste Ollscoile, BÁCMSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Bitheolaíocht - Matamaitic17-Nol-12
53.An Coláiste Ollscoile, BÁCMSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Ceimic -Matamaitic17-Nol-12
54.An Coláiste Ollscoile, BÁCMSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Fisic - Matamaitic17-Nol-12
55.Ollscoil LuimnighBaitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas 20-Aibreán-15Tuairisc
56.Ollscoil LuimnighBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Fisic agus Ceimic)  20-Aibreán-15Tuairisc
57.Ollscoil LuimnighBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Eolaíocht Bhitheach le Ceimic agus Fisic)  20-Aibreán-15Tuairisc
58.Ollscoil LuimnighBaitsiléir Teicneolaíochta (Oideachas) in Ábhair agus Teicneolaíocht AiltireachtaPróiseas Athbhreithnithe idir lámha*
59.Ollscoil LuimnighBaitsiléir Teicneolaíochta (Oideachas) in Ábhair agus Teicneolaíocht InnealtóireachtaPróiseas Athbhreithnithe idir lámha*
Cláir Bhreisoideachais
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

60.Ollscoil na hÉireann, GaillimhDioplóma Gairmiúil Oideachais (Breisoideachas)Tuairisc
61.Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachDioplóma Iarchéime san Oideachas Aosach & sa BhreisoideachasTuairisc
62.Coláiste Náisiúnta na hÉireannDioplóma Iarchéime Ealaíon san Fhoghlaim agus sa TeagascTuairisc
63.Institiúid Teicneolaíochta Phort LáirgeBaitsiléir Ealaíon (Onór.) i dTeagasc an Bhreisoideachais agus an Oideachais AosaighTuairisc
64.Institiúid Teicneolaíochta Phort LáirgeDioplóma Iarchéime Oideachais sa Bhreisoideachas (P/A)
65.Institiúid Teicneolaíochta Phort LáirgeDioplóma Iarchéime Oideachais sa Bhreisoideachas (L/A)
66.Ollscoil Mhá NuadArd-Dioplóma sa BhreisoideachasTuairisc
67.Institiúid Oideachais MarinoDioplóma Gairmiúil Oideachais (Breisoideachas)Tuairisc
68.Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas agus Oiliúint (Breisoideachas, Oideachas Aosach agus Oideachas Leanúnach)Tuairisc
69.Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachDioplóma Gairmiúil Oideachais (Breisoideachas)Tuairisc
70.Coláiste Náisiúnta Ealaíne is DearthaMáistir Ealaíon san Ealaín Phobalghníomhach: (Breisoideachas, Oideachas Aosach agus Oideachas Leanúnach)Tuairisc

*Próiseas Athbhreithnithe agus Creidiúnaithe idir lámha – Meastar go bhfuil cláir atá ann cheana creidiúnaithe go dtí go bhfuil creidiúnú déanta agus tús feidhme curtha le clár ath-choincheapaithe.