Sonraí Teagmhála

Guthán/Coinní

Bíonn na línte gutháin ar oscailt ón Luan go dtí an Aoine, ó 9.00am go dtí 5.00pm. Beidh oifigí na Chomhairle Mhúinteoireachta dúnta ó Dé Luain, 24 Nollaig ag 12.30 p.m. go dtí Dé Céadaoin, 2 Eanáir ag 9 a.m.

Íosghlao: 1890 224 224

+353 1 651 7900

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil córas um ghlaonna a thaifeadadh in úsáid againn agus go bhféadfar glaonna a thaifeadadh chun críche na hoiliúna agus fíorú.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil seirbhís coinní in úsáid do dhaoine atá ag iarraidh cuairt a thabhairt ar oifig na Comhairle Múinteoireachta chun iarratas nó doiciméid tacaíochta a chur isteach nó chun ceist a bhaineann le clárú a phlé.

Cinnteoidh ár gcóras coinní nua go:
  • mbeidh ball fóirne ón rannán cuí ábalta bualadh leis an gcuairteor.
  • mbeidh achar ama ghairid ag duine ag feitheamh ag an bhfáiltiú.
  • bhfreagrófar ceisteanna ag an gcoinneadh chun gur féidir glaoch eile a sheachaint.

Le coinneadh a dhéanamh:

  • glaoigh orainn ar LoGhlao1890 224 224 nó 01 6517900, nó
  • ríomhphost eolas@oide.ie

Déan Teagmháil Linn Foirm

Tá na míreanna le * éigeantach

Chun críocha slándála agus chun scripteanna neamhúdaraithe agus turscar a chosc, cliceáil ar an ticbhosca thíos