Creat Tacaíochta Taighde

Táthar ag glacadh le hiarratais i láthair na huaire faoin tríú babhta den Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan.

Tairgeann an Creat tacaíocht do mhúinteoirí agus do dhaoine eile atá i mbun taighde nua, nó atá ag féachaint le taighde atá ann cheana féin a roinnt, a shintéisiú nó a chur i bhfeidhm ina gcleachtas, is cuma an ag obair go neamhspleách atá siad nó i gcomhar le daoine eile. Tá an Creat ina chuid dhílis de Shraith Taighde na Comhairle (Taighde i gCroílár Teagaisc agus Foghlama) a leagann an-bhéim ar ghníomhaíochtaí taighde chun na naisc idir an taighde, an beartas agus an cleachtas a neartú, agus ar an gcomhoibriú idir múinteoirí agus páirtithe leasmhara eile san oideachas. 

Bronnadh maoiniú ar 33 thionscadal faoi bhabhta a haon den chreat in 2017, agus ar 18 dtionscadal faoin dara babhta in 2018. Gheofar a thuilleadh eolais thíos faoi na babhtaí den chreat go dtí seo.

 Lainseáladh an babhta reatha den chreat Lá Bealtaine 2019 agus glacfar le hiarratais go dtí 3pm Déardaoin an 20 Meitheamh 2019.