An Creat Tacaíochta Taighde - Seimineáir Ghréasáin Úsáideacha

Beidh na seimineáir ghréasáin thíos úsáideach ach go háirithe dóibh siúd atá ag cur isteach ar thacaíocht faoin gCreat Tacaíochta Taighde John Coolahan.  Is féidir breathnú ar na seimineáir ghréasáin, beo, ar na dátaí agus ag na hamanna thíos, agus cuirfear taifeadtaí ar fáil ag na naisc thíos ina dhiaidh sin.