Seimineáir Gréasáin atá le teacht

Croí logo 1

Leanann seimineáir ghréasáin na Chomhairle Mhúinteoireachta formáidí éagsúla ó phainéal díospóireachta go cur i láthair ag léachtóirí aoi. Go hiondúil bíonn said ar siúl tráthnóna Dé Ceadaoin ag 8 p.m., agus tá sceideal na seimineár a bheidh ann amach anseo ar fáil thíos. Tá na seimineáir gréasáin ar fad taifeadta agus is féidir leat breathnú ar cinn go dtí seo anseo ar an suíomh gréasáin.

16 Deireadh Fómhair 2019 - Teicneolaíocht Digiteach Inár Scoileanna:  Foghlaim ó Taighde agus Cleachtais

16 Deireadh Fómhair, 8.00-9.00 p.m. - An Chomhairle Mhúinteoireachta agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM/ PDST) i mbun Comhsheimineáir Gréasáin Taighde dar téama, An Teicneolaíocht Dhigiteach inár Scoileana: Ag Foghlaim ón Taighde agus ón gCleachtas Painéal i mbun díospóireachta a bheidh ann, agus Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, ina chathaoirleach. Páirteach ann freisin beidh:

 • Anthony Kilcoyne (Leas-Stiúrthóir na dTeicneolaíochtaí Digiteacha, An tSeirbhís Ghairmiúil Forbartha do Mhúinteoirí)
 • Dr Tony Hall (Léachtóir sa Teicneolaíocht Oideachasúil agus Ceann Tánaisteach Scoil an Oideachais, Ollscoil na hÉireann Gaillimh)
 • Susan Rushe (Múinteoir Bunscoile i Scoil Mhuire, Droichead an Chláirín, Co. na Gaillimhe)
 • Maria O'Donovan (Múinteoir Iar-Bhunscoile i Meánscoil san Nioclás, Rinn Ó gCuanach, Co. Phort Láirge & Faighteoir an Chreata Tacaíochta Taighde John Coolahan)

Chun clárú don ócáid, cliceáil anseo.

6 Samhain 2019 - Ag Breathnú ar Pheirspictíochtaí ar Mheasúnú - Foghlaim ó Thaighde agus Cleachtas

6 Samhain, 8.00-9.00 p.m. - An Chomhairle Mhúinteoireachta, an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM/JCT) agus an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) i mbun Comhsheimineáir Gréasáin ar théama na Peirspictíochtaí an Mheasúnaithe a Iniúchadh – Ag Foghlaim ón Taighde agus ón gCleachtas. Painéal i mbun díospóireachta a bheidh ann, agus Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, ina chathaoirleach. Páirteach ann freisin beidh:

 • An tOllamh Michael O'Leary (Ollúnacht Phróiméadrach sa Mheasúnacht in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus Stiúrthóir an Ionaid Mheasúnaithe, Taighde, Polasaí agus Cleachtais in Institúid Oideachais OCBÁC)
 • Gráinne Macken (Treoraí Réigiúnach do Thacaíocht Scoile Uile an Iarthuaiscirt agus FGL, An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí)
 • Ben Murray (Stiúrthóir sa Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta)
 • Elaine Daly (Dalta Iar-bhunscoile i gColáiste Treasa, Ceann Toirc, Co. Chorcaí)

4 Nollaig 2019 - An Scoil Chuimsitheach: Léargais ó New Brunswick, Ceanada

4 Nollaig, 8.00-9.00 p.m. - An Chomhairle Mhúinteoireachta agus an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS/NCSE) i mbun Comhsheimineáir Gréasáin Taighde dar téama An Scoil Ionchuimsitheach: Léargais ó New Brunswick, Ceanada. Painéal i mbun díospóireachta a bheidh ann, agus Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, ina chathaoirleach. Páirteach ann freisin beidh:

 • Kendra Frizzell (Príomhoide Scoil Mheánanch Nashwaaksis, New Brunswick, Ceanada)
 • Kim Korotkov, Stiúrthóir na Seirbhísí Tacaíochta Oideachais don Roinn Oideachais, New Brunswick, Ceanada)
 • Jody Carr, Catalaíoch don Oideachas Ionchuimsitheach - Sainchomhairleoir, agus Iar-Aire Oideachais, New Brunswick, Ceanada)