Creat Tacaíochta Taighde

Ag eascairt as an éileamh ar na Scéimeanna Sparánachta Taighde a bhí ann cheana, agus i bhfianaise na dtuairimí atá teacht chun cinn i dtaca le taighde, teagasc agus foghlaim, d’fhógair an Chomhairle Mhúinteoireachta Creat Tacaíochta Taighde an 11 Márta 2017. Tá an creat ceaptha le tacú le foghlaim ghairmiúil leanúnach na múinteoirí trí rannpháirtíocht sa taighde agus leis an taighde, agus tá suim €100,000 á cur ar fáil don chreat sa bhliain reatha. Tá achoimre ar an gcreat ar fáil anseo .

Cuireadh fáilte roimh iarratais roimh meán lae ar an 22 Meán Fómhair 2017, agus tá siad seo a chur san áireamh faoi láthair.

Tabharfaimid cuireadh eile ar iarratais go luath i 2018 and eiseofar tuilleadh sonraí ar an leathanach seo in am trátha.