Tacair sonraí le haghaidh tagartha do mhúinteoirí agus taighdeoirí oideachais eile

Tá liosta thíos de thacair sonraí a chuirfidh iarratasóirí spéis iontu faoi Chreatlach Tacaíochta Taighde na Comhairle agus daoine eile a bhfuil baint acu le cúrsaí taighde nó atá rannpháirteach i gcúrsaí taighde. Ní liosta iomlán é seo agus, gan amhras, déanfar iarratais a mheas a bhaineann úsáid as tacair sonraí eile nach bhfuil ar an liosta seo i gcomhthéacs Chreatlach Tacaíochta Taighde na Comhairle.

Is féidir tairbhe a bhaint as anailís thánaisteach a dhéanamh ar thacair sonraí atá ann cheana féin ar chúiseanna éagsúla, agus is iad seo a leanas na cinn is iomráití:

  • Tá an claonadh ann go mbíonn na tacair sonraí seo mór agus bailíonn siad líon níos mó athróg seachas staidéar príomhúil atá níos lú ionas gur féidir iniúchadh a dhéanamh ar an nasc idir tosca difriúla;
  • Rinneadh iad a ghlanadh roimhe seo chun críche cartlainne;
  • Laghdaíonn siad an t-am agus acmhainní a bhíonn de dhíth chun sonraí príomhúla a bhailiú;
  • Is úsáid éifeachtach iad freisin d’acmhainn taighde luachmhar atá ann cheana féin.

D’fhéadfadh roinnt de na bailiúcháin seo a bheith teoranta do thaighdeoirí acadúla. Is féidir le múinteoirí atá ina mic léinn chláraithe ag an tríú leibhéal rochtain a dhéanamh orthu trína n-institiúidí acadúla. Tá tuilleadh eolais ar gach ceann de na tacair sonraí seo ar fáil ar na naisc chuig na suíomhanna gréasáin atá curtha ar fáil thíos.

Teideal an bhailiúcháinIonadNasc
Adapting to Diversity: Irish schools and newcomer students (Primary and Second-Level School Principals, 2009)ISSDAAr fáil anseo
All-Ireland Traveller Health Study (AITHS)ISSDAAr fáil anseo
The Children's Sport Participation and Physical Activity StudyISSDAAr fail anseo
Growing up in Ireland (GUI): National Longitudinal Study of Children (longitudinal study)ISSDAAr fáil anseo
GUI Register of Use: areas of research being undertaken using the Growing Up in Ireland dataISSDAAr fáil anseo
Growing Up in Ireland, wave 1 at 9 years (qualitative interviews)IQDAAr fáil anseo
Growing Up in Ireland wave 1 at 9 months (qualitative interviews)IQDAAr fáil anseo
School Leavers SurveyISSDAAr fáil anseo
New Urban Living Collection (Children's essays about their local area)IQDAAr fáil anseo
Doodle Den: Evaluation of the effectiveness of the Childhood Development Initiative's Doodle Den Literacy Programme, 2008-2011ISSDAAr fáil anseo
Mate Tricks: Evaluation of the Childhood Development Initiative's Mate Tricks programmeISSDAAr fáil anseo