Do thaighde á roinnt

Tá bealaí éagsúla ann inar féidir leis an gComhairle agus páirtithe leasmhara eile agus múinteoirí tacaíochta a gcuid taighde a roinnt lena chéile. Cliceáil ar na ceannteidil thíos le haghaidh níos mó eolais.

Imeachtaí Researchmeet

Tá na himeachtaí Researchmeet bunaithe ar an bhformáid Teachmeet, cruinniú atá eagraithe (ach neamhfhoirmiúil) i ndéantar nanailéirithe (dhá nóiméad) nó macrailéirithe (seacht nóiméad) a thairiscint ar ghné ar bith de chúrsaí oideachais. Ag researchmeet déanann múinteoirí atá rannpháirteach i gcúrsaí taighde cur i láthair ara dtaighde leanúnach agus/nó a dtaighde atá curtha i gcrích. Is gné iad seo anois d'fhéilire blaintúil na Comhairle maidir le himeachtaí taighde.

REX

Is líonra sóisialta ar líne é an Malartú Saineolais Taighde (REX) do mhúinteoirí Éireannacha agus do thaighdeoirí oideachais eile. Is áit éinar féidir leat teacht ar dhaoine eile a bhfuil leasanna mar an gcéanna acu, plé a dhéanamh ar chúrsaí taidhge agus comhoibriú a dhéanamh ar thionscadail. Is féidir leat ceisteanna a ardú anseo, tacaíocht a aimsiú le haghaidh do chuid oibre, grúpaí taighde a bhunú agus acmhainní a chomhroinnt, agus obair i dtreo pobail taighde oideachais in Éirinn atá níos mó agus a bhfuil níos mó daoine bainteach ann. Cliceáil anseo chun rochtain a dhéanamh ar an suíomh gréasáin.

NEARI

Is líonra é An Líonra um Thaighde Feidhmeach Oideachais in Éirinn (NEARI) do thaighdeoirí feidhmeacha, dóibh siúd atá i ndiaidh tosú ar an taighde feidhmeach, dóibh siúd atá ag obair ar thionscadail taighde fheidhmigh agus dóibh siúd atá mar thaighdeoirí feidhmeacha ar feadh an tsaoil. Is grúpa trasearnála é ina bhfuil rannpháirithe as gach leibhéal den chóras oideachais. Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo.

CARN

Is líonra idirnáisiúnta é an Comhlíonra um Thaighde Feidhmeach (CARN) a bhfuil baill de shuíomhanna oideachais, sláinte, cúrsaim shóisialta, seirbhísí tráchtála augs poiblí rannpháirteach ann. Is é an aidhm atá aige ná spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do thionscadail taighde fheidhmigh (pearsanta, áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta), cuntais so-aimsithe de thionscadail taighde fheidhmigh, agus ionchuir i dteoiric agus modheolaíocht an taighde fheidhmigh. Tá rochtain ar an suíomh gréasáin ar fáil anseo.

Tacar Praiticiúil le Sonraí Taighde a Chomhroinnt

Má dhéantar sonraí taighde a chomhroinnt, déanann múinteoirí agus taighdeoirí eile an éifeacht a bhíonn ag a gcuid oibre a uasmhéadú, agus baineann an córas oideachais i gcoitinne tairbhe as. Má dhéantar do shonraí a chomhroinnt bíonn taighdeoirí eile in ann d'ábhar a úsáid ar bhealaí eile nach smaoineofá orthu, b'fhéidir, nó nach raibh tú in ann a dhéanamh i do thionscadal taighde féin. Leis seo, bíonn taighdeoirí eiel in ann do chuid torthaí a fháil freisin, do chuid torthaí a dhearbhú, d'uirlisí a thástáil agus comparáid a dhéanamh le staidéir eile. Chomh maith leis sin, bíonn siad in ann do chuid oibre a úsáid chun cur leis an eolas i réimsí tábhachtacha. Is tacar praiticiúil é an leabhrán seo, a d’fhorbair an Tionscnamh Forbartha don Óige, a bheidh mar thacaíocht do mhúinteoirí agus do thaighdeoirí eile lena gcuid sonraí a chomhroinnt.