Seimineáir Gréasáin agus Ríomhiris

Breathnaíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta ar an taighde a dhéantar ar son múinteoirí agus a dhéantar ag múinteoirí mar chuid ríthábhachtach dá sainordú chun an ghairm a chur chun cinn. D’fhonn forbairt bhreise a dhéanamh ar an nasc idir taighde agus cleachtas chuir an Chomhairle Mhúinteoireachta tús le sraith de sheimineáir gréasáin do mhúinteoirí maidir le réimsí a d’fhéadfadh a bheith ábhartha don ghairm. Tá sceideal na seimineár a bheidh ann amach anseo ar fáil thíos. Is féidir na seimineáir gréasáin, taifeadtaí, sleamhnáin agus ábhar léitheoireachta gaolmhar a rochtain freisin i gcartlann na seimineár gréasáin.