Gearrchuntais Taighde

Seo thíos naisc chuig gearrchuntais ar thaighde a rinneadh le maoiniú ón gComhairle Mhúinteoireachta trína scéimeanna sparánachta éagsúla. Chun cuidiú leat, tá siad curtha in ord de réir an réimse taighde atá clúdaithe. De réir mar a chuireann faighteoirí eile na sparánachtaí a gcuid taighde ar fáil agus a dhéanfar athbhreithniú neamhspleách uirthi, déanfar an leathanach seo a uasdhátú. De réir a chéile, beidh sé seo ina fhoinse luachmhar ag múinteoirí agus acu siúd uile a bhfuil spéis acu sa teagasc, sa bhfoghlaim agus sa mheasúnú. Más rud é, tar éis gearrchuntas a léamh, gur spéis leat teagmháil a dhéanamh leis an taighdeoir chun tuilleadh eolais a fháil, seol ríomhphost chugainn ag education@teachingcouncil.ie agus beidh áthas orainn do chuid sonraí teagmhála a chur ar aghaidh chuig an taighdeoir.

Comharfhoghlaim

 1. Science Teachers' Use of Whole Class Instruction and Cooperative Learning Methodologies in a Girls' Voluntary Secondary School. Taighde le Miriam Hamilton (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 2. The effect of Cooperative Learning on Academic Achievement and Social Interaction in the Mathematics classroom. Taighde le Caroline O'Brien (Scéim Sparánachta 2008/09).
 3. An Investigation into the effects of Cooperative Learning on English Spelling and Comprehension in a Second Level Gaelscoil. Taighde le Joseph Cremen (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 4. Cooperative Learning in the Language Classroom - Can it improve the oral competency of the students? Taighde le Eileen Butler (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 5. The Effects of Co-operative Learning on a Second Year Junior Certificate Class. Taighde le Barry Slattery (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)

TFC/Teicneolaíocht

 1. The Impact of the Interactive Whiteboard on a Multi-grade Irish Primary School Setting. Taighde le Triona Hannon (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 2. The Misconceptions of Mathematical Probability amongst Primary Students Teachers: Can ICT be used constructively to highlight and eliminate? Taighde le Pat Sheridan (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 3. Learning and Teaching with Lego Mindstorms Control Technology in the Twenty-first Century Classroom. Taighde le Ita Ahern (Scéim Sparánachta 2009/10. Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 4. A Multiple Case Study Exploring the Benefits, Concerns and Problems with Online Education for Primary School Children. Taighde le Conor Ryan (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas (Béarla)
 5. How can I use Video to Enhance Teacher Engagement with my School's Abundant ICT Equipment? Taighde le Laura Sloyan (Scéim Sparánachta 2008/09. Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 6. Assessing the Attitudes of Primary School Children to Using Global Positioning Systems (GPS) Devices in Geography. Taighde le Francis Gray (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora.
 7. The Role of Shared Creation of E-Portfolios in the Formation of a Community of Practice. Taighde le Margaret Deegan (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 8. Exploring the Impact of ICT on the Irish Classroom. Taighde le Eleanor Walsh (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 9. An Investigation of a Technology-Supported Problem Based Learning Initiative in a Transition Year Class. Taighde le Naomi McGoldrick (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)
 10. A study into the influence that Information Communication Technology tools have on primary pupils' attitudes towards science. Taighde le Kieran Kelly (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)
 11. An Exploratory Study into the Effectiveness of an Automated Assessment Tool and Software Intervention for Working Memory. Taighde le Michele English (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)

Oideachas Múinteoirí

 1. Bridging the Gap Between Campus and Classroom: Relationships within Teaching Practice Placements. Taighde le Ann-Marie Young (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

Riachtanais Speisialta Oideachais

 1. Educational Provision for Children with Speech and Language Difficulties in Mainstream Primary Schools. Taighde le Emma Browne (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas (Béarla)
 2. An Action Research Study of Developing Provision for Children with Dyspraxia/DCD. Taighde le Elsie Carmel Healy (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas (Béarla)
 3. An Evaluation of Modified Teaching Methodologies and Classroom Management Strategies for Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Taighde le Phyllis Clegg (Scéim Sparánachta 2007). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

Ceannaireacht Oideachasúil

 1. One Year in the Rough Ground of Practice: Phronesis as a Mode of Educational Leadership in a Multicultural Primary School. Taighde le Fintan McCutcheon (Scéim Sparánachta 2007). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 2. A Critical Exploration into the Challenging Dual Role of the Teaching Principal and how the Board of Management and Parent Association in Small Schools can Contribute to Enabling the Principal Realise Curriculum Focused Leadership within a Learning Community. Taighde le Monica Fanning (Scéim Sparánachta 2007). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 3. The Functions of the Catholic Primary School Board of Management and the Principal: An Exploration of Prescription and Practice. Taighde le Brendan Smyth (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

Litearthacht agus Uimhearthacht

 1. Developing Learner Autonomy in Primary School Students to Improve English Literacy Levels in an Increasingly Diverse Irish Society. Taighde le Collette Dunne (Scéim Sparánachta 2007). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 2. Learner Autonomy and Language Learning. Taighde le Ruth Whelan (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 3. A Jaworskian Analysis of Four Senior Class Primary Teachers Endeavouring to Teach Mathematics from a Constructivist-Compatible Perspective. Léigh gearrchuntas. (Béarla)

Measúnú

 1. Formative Assessment in an Infant School. Taighde le Máire Duffy (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)
 2. Assessment for Learning: from Theory to Practice. Taighde le Kathryn McSweeney (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)

Aistriú ón mBunscoil go hOideachas Iar-bhunscoile

 1. "Mind the Gap": Students' Perspectives on the Transition from Primary to Post--Primary School. Taighde le Elizabeth McNally (Scéim Sparánachta 2007). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 2. Bridging the Chasm: How Can I Improve the Transition Experience of Sixth Class Students Moving into Post-Primary School? Taighde le Rory McGann (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas (Béarla)

Eile

 1. Textbooks in the Constructivist Classroom. Taighde le Michelle Dunlea (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 2. Film production as a Methodology to Support the Teaching and Learning of History in the Senior Classes of Primary School. Taighde le Paul Moroney (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 3. Irish Schools as Communities of Practice for Citizenship Education: The Experiences of One Primary School. Taighde le Niamh O'Brien (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 4. The Impact of a Small Scale Conflict Resolution Intervention Programme on Students' Conflict Management Skills. Taighde le Mary Hogan (Scéim Sparánachta 2007). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 5. Identification of Difficult Topics in the Teaching and Learning of Chemistry in Irish Schools and the Development of an Intervention Programme to Target some of these Difficulties. Taighde le Maria Sjeejam (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 6. Eleven Years On: A Case Study of Geography Practices and Perspectives within an Irish Primary School. Taighde le Méabh Cummins (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)
 7. Slí an Cheoil - Experiencing Irish Traditional Music in Post-Primary Music Education. Taighde le Thomas Johnston (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)
 8. Formal Teaching-Pupil Mentoring in Irish Second Level Education: "The Blackwater  Experience". Taighde le David King (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora (Béarla)
 9. An Evaluation of the Graduate Diploma in Guidance Counselling at the University of Limerick: Implications for policy and practice in initial education for Guidance Counsellors. Taighde leis an Dr Jennifer Liston (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas an taighdeora (Béarla)
 10. Catholic School Ethos - Ag Seo Ár gCúram. Taighde le Deborah Skelly. (Ba chóir a nótáil go mbaineann an gearrchuntas seo le taighde a rine múinteoir cláraithe neamhspléach ó scéim sparánachta taighde na Comhairle Múinteoireachta. Tá sé á fhoilsiú ar an leathanach seo ar iarratas ón taighdeoir, mar go meastar go bfhuil an taighde atá i gceist tráthúil i gcomhthéacs na pátrúnachta atá ag athrú agus go mbeidh sé spéisiúíl don phobal oideachais i gcoitinne.) Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)
 11. "Dissecting the Bird to Articulate the Song" Exploring the Nature of Teaching and Learning Poetry at Leaving Certificate Level in Ireland. Taighde le Jennifer Hennessy (Scéim Sparánachta 2008/2009). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)