An Rolla Toghthóirí

Tiocfaidh deireadh i mí Aibreáin 2020 le téarma oifige na múinteoirí cláraithe a toghadh ar an gComhairle Mhúinteoireachta reatha. Tá 37 gcomhalta ar an gComhairle agus i gcás 16 díobh, is múinteoirí iad ar múinteoirí a thoghann iad. Reáchtálfar toghchán do chomhaltaí ar múinteoirí iad i bhFeabhra/Márta 2020.

I gcomhréir le Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta (Toghadh Comhaltaí) 2019, rinneadh an Rolla Toghthóirí, arb é atá ann múinteoirí a raibh a n-ainmneacha ar an gClár ar 5pm an 30 Meán Fómhair 2019, a chur ar fáil ionas go bhféadfadh Múinteoirí Incháilithe é a scrúdú, suas go dtí an 20 Nollaig 2019.

Foilsíodh leagan achomair den Rolla Toghthóirí ina raibh ainm, sloinne, cláruimhir agus toghchatagóir múinteora (toghcheantar tíreolaíochta san áireamh).

Tugadh cuireadh do Mhúinteoirí Incháilithe a bheadh ag iarraidh páirt a ghlacadh sa toghchán, an Rolla Toghthóirí a scrúdú agus iarratas a dhéanamh chun an Rolla Toghthóirí a leasú, i ndáil le heasnaimh agus/nó toghchatagóir (toghcheantar tíreolaíochta san áireamh) faoi mheán lae, an 20 Nollaig 2019. Tá an spriocdháta sin thart anois.