An Vótáil

Beidh an vótáil ar oscailt ón 24 Feabhra go dtí meán lae an 11 Márta. Vótáil ar líne a dhéanfar an uair seo freisin. Táimid ag súil go spreagfar a thuilleadh múinteoirí chun vóta a chaitheamh trína dhéanamh sciobtha agus éasca.

Is féidir vótáil go slán ar ghléas ar bith – ríomhaire pearsanta (PC), ríomhaire glúine, táibléad nó fón cliste. Seolfaimid litir chuig na toghthóirí i mí Feabhra ina mbeidh na treoracha.

Toradh an Toghcháin

Fógrófar torthaí an toghcháin a luaithe is féidir i ndiaidh don toghchán a bheith críochnaithe agus déanfaidh an tAire Oideachais agus Scileanna na comhaltaí Comhairle nua a cheapadh go foirmiúil go gairid ina dhiaidh sin.