Catagóirí agus Toghcheantair

Leagtar amach thíos na Toghchatagóirí agus na Toghcheantair Tíreolaíochta, de bhun Sceideal 1 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta (Comhaltaí a Thoghadh), 2019.

Catagóir 1: Toghthóirí atá cláraithe chun múineadh i mBunscoil Aitheanta

An Toghcheantar Tíreolaíochta

An Limistéar

 

Líon na gcomhaltaí

Connachta-Ulaidh

 

Na contaetha seo a leanas: An Cabhán, Dún na nGall, Gaillimh, Liatroim, Maigh Eo, Muineachán, Ros Comáin agus Sligeach agus cathair na Gaillimhe.

2

Baile Átha Cliath

Na contaetha seo a leanas: Dún Laoghaire – Ráth an Dúin, Fine Gall agus Baile Átha Cliath Theas, agus cathair Bhaile Átha Cliath.

2

Laighin

Na contaetha seo a leanas: Ceatharlach, Cill Dara, Cill Chainnigh, Laois, an Longfort, Lú, an Mhí, Uíbh Fhailí, an Iarmhí, Loch Garman agus Cill Mhantáin.

2

An Mhumhain

Na contaetha seo a leanas: An Clár, Corcaigh, Ciarraí, Luimneach, Tiobraid Árann Thuaidh, Tiobraid Árann Theas agus Port Láirge agus cathracha Chorcaí, Luimnigh agus Phort Láirge.

3

Catagóir 2: Toghthóirí atá cláraithe chun múineadh in Iar-Bhunscoil Aitheanta agus a gcinntear ina leith gurb í earnáil na meánscoileanna deonacha a gcatagóir vótála.

An Toghcheantar Tíreolaíochta

An Limistéar

 

Líon na gcomhaltaí

Éire Thuaidh

Na contaetha seo a leanas: An Cabhán, Dún na nGall, Gaillimh, Cill Dara, Liatroim, an Longfort, Lú, Maigh Eo, an Mhí, Muineachán, Ros Comáin, Sligeach agus an Iarmhí.

1

Éire Theas

Na contaetha seo a leanas: Ceatharlach, an Clár, Corcaigh, Dún Laoghaire – Ráth an Dúin, Fine Gall, Ciarraí, Cill Chainnigh, Laois, Luimneach, Uíbh Fhailí, Tiobraid Árann, Baile Átha Cliath Theas, Port Láirge, Loch Garman agus Cill Mhantáin agus cathair Bhaile Átha Cliath.

2

Catagóir 3: Toghthóirí atá cláraithe chun múineadh in Iar-Bhunscoil Aitheanta agus a gcinntear ina leith gurb í Earnáil na mBord Oideachais agus Oiliúna a gcatagóir vótála.

An Toghcheantar Tíreolaíochta

An Limistéar

Líon na gcomhaltaí

Éire Thuaidh

Na contaetha seo a leanas: An Cabhán, Dún na nGall, Gaillimh, Cill Dara, Liatroim, an Longfort, Lú, Maigh Eo, an Mhí, Muineachán, Ros Comáin, Sligeach agus an Iarmhí.

1

Éire Theas

Na contaetha seo a leanas: Ceatharlach, an Clár, Corcaigh, Dún Laoghaire – Ráth an Dúin, Fine Gall, Ciarraí, Cill Chainnigh, Laois, Luimneach, Uíbh Fhailí, Tiobraid Árann, Baile Átha Cliath Theas, Port Láirge, Loch Garman agus Cill Mhantáin agus cathair Bhaile Átha Cliath.

2

Catagóir 4: Toghthóirí atá cláraithe chun múineadh in Iar-Bhunscoil Aitheanta agus a gcinntear ina leith gurb í earnáil na scoileanna pobail agus cuimsitheacha a gcatagóir vótála.

An Toghcheantar Tíreolaíochta

An Limistéar

 

Líon na gcomhaltaí

Connachta, Laighin, an Mhumhain agus Ulaidh

Na contaetha seo a leanas: Ceatharlach, an Cabhán, an Clár, Corcaigh, Dún na nGall, Dún Laoghaire – Ráth an Dúin, Fine Gall, Gaillimh, Ciarraí, Cill Dara, Cill Chainnigh, Laois, Liatroim, Luimneach, an Longfort, Lú, Maigh Eo, an Mhí, Muineachán, Uíbh Fhailí, Ros Comáin, Sligeach, Baile Átha Cliath Theas, Tiobraid Árann Thuaidh, Tiobraid Árann Theas, Port Láirge, an Iarmhí, Loch Garman agus Cill Mhantáin; agus cathracha Chorcaí, Bhaile Átha Cliath, na Gaillimhe, Luimnigh agus Phort Láirge..

1