An Chomhairle Mhúinteoireachta (Clárúchán) (Leasú) (Uimh. 2) Rialacháin

Rinneadh Leasú ar Rialacháin Chlárúcháin na Comhairle Múinteoireachta a fhaomhadh agus a shíniú, ina mbeidh múinteoirí faoi oiliúint ar éirigh leo an chéad dá bhliain dá gcáilíocht teagaisc fhochéime a chur i gcrích, in ann clárú go foirmiúil leis an gComhairle.

Tá córais agus prósis á bhforbairt againn faoi láthair chun tacú le clárúchán agus grinnfhiosrúchán na múinteoirí faoi oiliúint. Iarramid ort gan teagmháil a dhéanamh linn le haghaidh tuilleadh eolais suas chun dáta ag an bpointe seo agus muid ag obair ar na próisis chlárúcháin. Nuair atá siad seo ar fáil, rachaidh an Chomhairle i dteagmháil leis na múinteoirí faoi oiliúint atá cáilithe agus tabharfar cuireadh dóibh iarratas a dhéanamh ar chlárú mar mhúinteoir faoi oiliúint.

 

Is féidir teacht ar chóip den Rialachán Leasaithe anseo.