Is múinteoir bunscoile mé agus tá an chéad 50 lá de phromhadh leis an gCigireacht críochnaithe agam roimh 1 Meán Fómhair 2016. Conas a chríochnaím an 50 lá deiridh?

Tá dhá rogha agat:

1. Droichead a chríochnú má tá tú fostaithe ar feadh 60 lá nó níos mó i suíomh incháilithe i scoil atá páirteach in Droichead

2. Promhadh iomlán má tá tú fostaithe ar feadh 50 lá nó níos mó i suíomh príomhshrutha i scoil nach nglacann páirt in Droichead. D'fhonn clárúchán iomlán a fháil bheidh ort freisin an clár ceardlainne ionduchtaithe a chríochnú (féach thíos).

Is múinteoir bunscoile mé a thosaigh promhadh roimh 1 Meán Fómhair 2016. An bhfuil orm fós an clár ceardlainne ionduchtaithe a chríochnú?

Má chuireann tú promhadh i gcrích leis an gCigireacht ní mór duit do chlár ceardlainne ionduchtaithe a chríochnú.

Má roghnaíonn tú rogha 1 thuas, áfach, agus má chríochnaíonn tú an próiseas Droichead ní bheidh an clár ceardlainne ionduchtaithe ina riachtanas, toisc gur próiseas ionduchtaithe comhtháite é Droichead. 

Conas a thuigim fógra don Chomhairle Mhúinteoireachta go bhfuil promhadh leis an gCigireacht críochnaithe agam?

Chun iarratas a dhéanamh leis an gcoinníoll i dtaca le Promhadh a bhaint ó do chlárúchán, ba chóir duit Foirm C atá comhlánaithe go hiomlán a chur faoi bhráid na Comhairle Múinteoireachta. Is féidir í seo a íoslódáil anseo ó shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta.