Aistrigh:
Gaeilge
English

Amlínte a bhaineann le Grinnfhiosrú

D’fhéadfadh próiseas grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána suas le 6 seachtaine a thógáil, mar sin moltar d’iarratasóirí iarratas ar chlárú a chur isteach 12 sheachtain ar a laghad sula bhfuil sé beartaithe acu filleadh ar an múinteoireacht (nó tús a chur léi).

Amlínte clárúcháin do mhúinteoirí a cháiligh in Éirinn

D’fhéadfadh an próiseas clárúcháin suas le 6-8 seachtaine a thógáil le gach foirm iarratais a admháil agus ag brath ar an am den bhliain. Moltar duit iarratas a dhéanamh ar chlárú sula bhfuil sé beartaithe agat filleadh ar an múinteoireacht nó tús a chur léi.

Amlínte clárúcháin do mhúinteoirí a cháiligh lasmuigh d'Éirinn

D’fhéadfadh an próiseas measúnaithe agus clárúcháin suas le 12 sheachtain a thógáil le gach foirm iarratais a fháightear a adhmháil agus ag brath ar an am den bhliain. Moltar duit iarratas a dhéanamh ar chlárú sula bhfuil sé beartaithe agat filleadh ar an múinteoireacht nó tús a chur léi.