FÉILTE

FÉILTE, Féile bhliantúil Oideachais na Comhairle Múinteoireachta don Fhoghlaim agus don Bharr Feabhais sa Mhúinteoireacht, a cheiliúrann sárobair laethúil mhúinteoirí ina gcuid seomraí ranga agus a thugann deis dóibh an dea-obair sin a roinnt, le chéile agus leis an bpobal i gcoitinne.

Le bhuíochas don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe don fís seo ar FÉILTE!

Déan Iarratas anseo chun:

✓  Páirt a ghlacadh i Scéalta an tSeóthaispeántóra
✓  Ceardlann a eagrú
✓ TeachMeet


Beidh FÉILTE 2019 ar siúl in OÉ Gailleamh ar 27-28 Mean Fómhair.