Ceardlanna

Féach anseo le do thoil le haghaidh Clár FÉILTE 2020 mar a bhí don Lucht Freastail, mar aon le sonraí na gCeardlann ar fad. Beifear in ann breathnú ar na Ceardlanna beo sin anseo sna laethanta romhainn.

Féach anseo maidir le sonraí na gCeardlann ar fad le linn FÉILTE 2020.

Oideachas sna hEalaíona

Measúnú

Cleachtadh Comhoibríoch

Oiliúint Chumarsáide

Traschuraclaim

Gnéithe Digiteacha

Ionchuimsiú

Teangacha

ETIM (STEM)

Modheolaíochtaí Múinteoireachta

Folláine