Físeáin ón lá sin

Féach thíos ar an aitheasc fáilte chuig FÉILTE 2020 ó Chathaoirleach na Comhairle Múinteoireachta, Seán McMahon.

Tá fáil anois ar na físeáin ar fad a bhfuil ábhar iontu ó na Meets éagsúla, ó na Seóthaispeántais agus ó na Ceardlanna. Cliceáil ar na naisc thíos le do thoil chun teacht orthu!

Eochairagallamh le Mary Robinson

Plé Painéil Beo

Seóthaispeántais

Ceardlanna

TeachMeet

LeadershipMeet

ResearchMeet

StudentMeet Plé Painéil Beo