Iarratas Seóthaispeántas a dhéanamh (Dúnta)

Beidh FÉILTE 2020 ar siúl ar an 3 Deireadh Fómhair 2020.

Cliceáil anseo le do thoil, dá mba mhaith leat clárú chun freastal air.

I mí Feabhra gach bliain tugtar cuireadh do na múinteoirí cláraithe ar fad iarratas a dhéanamh a gcuid oibre a sheóthaispeáint ag FÉILTE, trí sheóthaispeántas (seastán taispeántais), trí cheardlann, nó TeachMeet.

Déantar próiseas roghnúcháin ar na hiarratais ansin agus roghnaítear raon múinteoirí ó gach earnáil a léireoidh a gcuid oibre i seóthaispeántais sna réimsí éagsúla.

Tá an dáta deiridh a nglacfaí le hiarratais le haghaidh FÉILTE 2020 thart anois.