LeadershipMeet

Spás Expo ó 3.00pm - 4.00pm

Sa LeadershipMeet, beidh athfhéachaint/ athmhachnamh agus foghlaim faoi réim 'Excellence through Collaborative Leadership and Management’ á comhroinnt ag ceannairí ar múinteoirí iad agus ag ceannairí aitheanta scoileanna. Tá an tionscnamh á threorú ag an Lárionad Ceannaireachta Scoile (CSL Ireland), i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, cigirí na Roinne, NAPD, IPPN, ECSI agus ionadaithe thar ceann an Tríú Leibhéil agus lucht Gnó.

Breathnaigh físeán iomlán an LeadershipMeet thíos.Dearadh é chun tacú le tionscadail faoi chuir chuige nuálacha i leith ceannaireachta agus i leith bainistíocht scoileanna, agus bhí cnuasaigh scoileanna rannpháirteach ann. Déanfaidh na rannpháirtithe a gcuid foghlama ón tsamhail a chomhroinnt. Ar na rannpháirtithe beidh:

 

Breathnaigh físeán iomlán an LeadershipMeet thíos.