Teagasc agus Foghlaim le linn Paindéime: Dúshláin agus Deiseanna

Ar éigin a bhféadfaí téama níos oiriúnaí a roghnú ná téama FÉILTE na bliana seo, ‘Ceangail a Bhunú chun Comhoibriú: Tuiscint dár bPobail’. Níl duine ar bith againn a bheadh in ann an rud a tharla i Márta 2020 a thuar – an tír ar fad i mbun dianghlasála. Dúradh le múinteoirí, scoláirí agus oibrithe fanacht sa bhaile, agus a gcuid aclaíochta a dhéanamh faoi 2km den bhaile.

Tá ár gcumas dul in oiriúint ar na gnéithe is suimiúla a bhaineann linn mar dhaoine daonna – sin díreach an rud a rinneamar an uair sin! Fuair na múinteoirí go tobann go gcaithfidís seift a cheapadh chun dul i dteagmháil lena gcuid scoláirí agus ceangail a bhunú leo; fuair tuismitheoirí go mbeadh orthu tabhairt faoin scolaíocht bhaile dá gclann cé nach raibh aon phleanáil déanta acu dá leithéid, agus ghníomhaigh na gasúir ar bhealaí éagsúla ag brath ar a n-aois agus a gcúlra.

Tá foirgnimh na scoileanna ar oscailt arís anois agus táimid ag feidhmiú faoi ‘norm’ nua.

Bhí a fhios againn riamh gur bhain scoileanna le croílár na bpobal in Éirinn, ach ní hiad na foirgnimh scoile a chuireann beocht sa chóras - ach dílseacht gach duine i bpobal na scoile - múinteoirí ag gníomhú go gairmiúil agus ag dul i ngleic le dúshláin; tuismitheoirí ag obair ón mbaile agus ag tuismitheoireacht agus ag obair san am céanna, agus scoláirí ag foghlaim go bhfuil ciall nua eile ar fad le ‘hobair bhaile’.

Bhí fáil ar gach rud le linn na dianghlasála cé go raibh gné den teagmháil dhaonna ar iarraidh.  Ach fiú nuair a bhí ar ár bpobail fanacht amach ó chéile chun a chéile a chosaint, bhí an ceangal eadrainn níos láidre ná ariamh. Táimid ar fad i ngleic le namhaid choiteann ionas gur fearr a thuigimid dár gcomharsana, do dhaoine scothaosta, do dhaoine atá ina gcónaí ina n-aonar, do pháistí atá ag streachailt chun díriú ar an bhfoghlaim agus dá chéile i ré seo na neamhchinnteachta.

Beidh an painéal seo ag plé an raoin dúshlán  - agus deiseanna - atá roimh an bpobal i saol ina bhfuil gach rud ag athrú ar ráta ar deacair coinneáil suas leis. Iniúchfaidh siad gnéithe tairbheacha eispéireas na múinteoireachta agus na foghlama in aimsir COVID-19 d’fhonn na dea-chleachtais a bhí á léiriú go sonrach ag múinteoirí go dtí seo a shainaithint, agus leanúint díobh.

Phil Fox, Leas-Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, a bheidh sa chathaoir don phlé painéil a bheidh beo sa stiúideo.

Orthu siúd ar an bpainéal beidh:

  • Tracie Tobin, Príomhoide Naíscoil Mhichíl, Sráid Sexton, Cathair Luimnigh
  • Cecilia Munro, Príomhoide Choláiste Breisoideachais Bhaile Formaid, Baile Átha Cliath 12
  • PJ Ryan, Tuismitheoir
  • Michael McGroarty, Múinteoir Iar-Bhunscoile i gColáiste Pobail Bhaile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall
  • Aoileann Mooney, Scoláire i gColáiste Peadair, Dún Búinne, Co na Mí

Féach ár gClár anseo le do thoil, dóibh siúd a bheidh ag freastal ar FÉILTE 2020, mar aon leis na sonraí ar fad faoin lá.

FEILTE 2020 Attendee Programme Cover