ResearchMeet

Bhí físeáin á gcur i láthair sa ResearchMeet i mbliana ó mhúinteoirí agus ó thaighdeoirí eile a fuair maoiniú ón gComhairle Mhúinteoireachta faoin gCreat Tacaíochta Taighde John Coolahan.  Tá dhá shraith taighde ann – sraith a thacaíonn le tionscadail a iniúchann taighde atá ann cheana agus sraith eile a phléann le taighde úrnua.  Tionscadail faoi cheannas múinteoirí aonair cuid díobh, agus is tionscadail chomhoibríocha a thuilleadh díobh a mbíonn meithleacha múinteoirí ag plé leo nó meithleacha ina bhfuil múinteoirí ag obair le taighdeoirí eile. 

Bhí ár n-aoichainteoir linn freisin, Dr Cornelia Connelly, léachtóir i Scoil an Oideachais agus cathaoirleach Choiste Taighde Scoil an Oideachais in Ollscoil na hÉireann Gaillimh (OÉG/NUIG). Thug Dr Connelly freagra ar na cuir i láthair físeáin agus chuir sí ionchur beo ar fáil ar ardán T-REX, ardán ar líne a thugann deis do mhúinteoirí agus taighdeoirí eile ceisteanna a chur, taighde a phlé, tacaíocht a fháil dá gcuid oibre, agus comhoibriú chun pobail taighde oideachasúil níos mó agus níos comhghaolmhaire a chruthú.

Breathnaigh físeán iomlán an ResearchMeet thíos:

Sa Bhoth ResearchMeet

Spás Expo ó 3.00pm - 4.30pm

Osclóidh both ResearchMeet ar 3pm sa spás EXPO, agus óstálfar na físeáin atá á gcur i láthair mar aon le hionchur an aoichainteora ónár seisiún beo.

Féach thíos le haghaidh sonraí na ResearchMeets ar fad le linn FÉILTE 2020.

Snáithe 1 – Ag Iniúchadh Taighde atá ann cheana

Developing Innovative, Research-informed Professional Learning Materials to Guide Primary Teachers’ Individual and Collaborative use of Standardised Testing in Support of Pupils’ Learning – Zita Lysaght, Deirbhile Nic Craith, Siobhán Lynskey and Michael O’Leary

How do School Networks and Collaboration Operate to Support DEIS Schools? Sharing the Learning from Research, Policy and Practice – Ruth Bourke, Margaret Nohilly, Sandra Ryan and Peter Jennings

Team Teaching as a Medium of Situated Mentoring for Student Teachers on School Placement – Michaela Hayes, Eoin Shinners, Jack Neylon, Pauline Della Chiesa, Michelle Woulfe, Aoife Minnock, Brian Downey, Ann-Marie Young, Ciarán Ó Gallchóir and Aoife O’Shea

Snáithe 2 – Taighde Úrnua á Dhéanamh

An Exploration of the use of Video Reflections to Support Critical Reflections amongst Student Teachers while on School Placement – Damien Lonergan, Orla McCormack and Elaine Riordan

An Investigation into the Impact of a Professional Learning Programme (Instructional Leadership Programme - ILP) on the Perceptions and Practices of Post-primary Teachers – Sharon Coffey 

Developing Sustainable Approaches around Teaching Creative Problem-solving within STEM Subjects in Second-Level Schools with a Particular Emphasis on ‘T’ (Technology) & ‘E’ (Engineering) – Diarmaid Lane, Oliver McGarr, Bill Nicholl, Cathal Ó Donnabháin, Ian Hosking, Melanie Smith, Catherine Butler, Raymond Murray and Tom Feehan

Implementing Collaborative and Evidence-informed Assessment in Junior Cycle Wellbeing – Joao Costa, Conchúr Ó Muimhneacháin, Emmanouil Adamakis, Doireann Ní Mhuimhneacháin, Bríd Kelleher, Lily De La Cour, Lorraine Mellerick and Diarmuid Patrick Lester

Teacher Learning Communities and Teacher Reflexivity – John Corry, Timothy Murphy, Mary Masterson and Mary O’Sullivan

Tús Maith? Exploring Student and Early Career Teachers’ Attitudes to, and Experiences of, Teaching in a Post-Primary Irish Medium Immersion (IMI) Setting/ Gaelcholáiste – Niamh Dennehy, Mairéad Ní Chonaill, Aideen O’Connor and T.J. Ó Ceallaigh