Siamsaíocht

Agus anois, rud an-speisialta, an-phléisiúrtha daoibh. B’fhéidir nach mbeadh cuimhne againn ar ‘62, ach is cuimhin le cuid mhaith againn gur bhuaigh Éire an comórtas Eoraifíse (Eurovision) i 1994. Thug an Chomhairle Mhúinteoireachta cuireadh, i gcaitheamh an tsamhraidh, do mhúinteoirí, do scoláirí agus do thuismitheoirí taifead a dhéanamh díobh féin agus iad ag canadh ‘Rock ‘n Roll Kids’, sa bhaile nó ar scoil. Breathnaigh mar ar éirigh leo ar fad ar an bhfíseán thíos!

 

Chomhroinn tú scéalta faoin Dianghlasáil linn, agus chomhroinn muide iad  leis an saol mór le linn FÉILTE 2020. Breathnaigh an físeán thíos go bhfeicfidh tú mar ar éirigh le do chomh-mhúinteoirí agus le do chomhscoláirí le linn na Dianghlasála. 

In Earrach 2020 tháinig daltaí agus foireann Educate Together Ardán Fhearchair le chéile le haghaidh tionscadal an-speisialta. Féach ar a raibh ar siúl acu, thíos.