StudentMeet Taighde MNC (Taighde Múinteoirí Nuacháilithe)

Bheith i do Mhúinteoir, próiseas a dhéanfaidh Múinteoir díot.

Tugadh eolas le linn ócáidí FÉILTE cheana faoin tslí a dtógann múinteoir nuacháilithe céim isteach sa mhúinteoireacht. Beidh casadh úr sa scéal i mbliana mar beidh scéalta á gceiliúradh agus á gcomhroinnt againn i bhfoirm taighde ó MNCanna le linn a dtréimhse staidéir le bheith ina múinteoirí. Is iad na múinteoirí faoi oiliúint sna hInstitiúidí Ard-Oideachais a dhear na póstaeir ar a mbeidh na gníomhaíochtaí sin, agus baineann siad le raon topaicí éagsúla. Beidh ábhar inspéise ann do gach duine, agus léireoidh na múinteoirí nua sa ghairm an t-idirphlé idir taighde agus cleachtadh, agus faoi mar a thosaíonn taighde a luaithe a thosaíonn duine ag múineadh.

Bheith i do Mhúinteoir, próiseas a dhéanfaidh Múinteoir díot. Bí linn agus bí ag éisteacht lena bhfuil faighte amach ag múinteoirí faoi oiliúint, agus lena bhfuil fós le fáil amach acu agus iad ar a n-aistear múinteoireachta, foghlama agus taighde ar chontanam na múinteoireachta.

 

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Cuir i láthair ar phóstaeir ó chéimithe nua Coláiste na hOllscoile Corcaigh