StudentMeet Taighde Iarchéime

Bheith i do Mhúinteoir, próiseas a dhéanfaidh Múinteoir díot.

Tugadh eolas le linn ócáidí FÉILTE cheana faoin tslí a dtógann múinteoir nuacháilithe céim isteach sa mhúinteoireacht. Beidh casadh úr sa scéal i mbliana mar beidh scéalta á gceiliúradh agus á gcomhroinnt againn i bhfoirm taighde ó MNCanna le linn a dtréimhse staidéir le bheith ina múinteoirí. Is iad na múinteoirí faoi oiliúint sna hInstitiúidí Ard-Oideachais a dhear na póstaeir ar a mbeidh na gníomhaíochtaí sin, agus baineann siad le raon topaicí éagsúla. Beidh ábhar inspéise ann do gach duine, agus léireoidh na múinteoirí nua sa ghairm an t-idirphlé idir taighde agus cleachtadh, agus faoi mar a thosaíonn taighde a luaithe a thosaíonn duine ag múineadh.

Bheith i do Mhúinteoir, próiseas a dhéanfaidh Múinteoir díot. Bí linn agus bí ag éisteacht lena bhfuil faighte amach ag múinteoirí faoi oiliúint, agus lena bhfuil fós le fáil amach acu agus iad ar a n-aistear múinteoireachta, foghlama agus taighde ar chontanam na múinteoireachta.

 

Taighde a Cuireadh i gCrích

A Red Warning Storm: How Wellbeing Issues are Presenting in Irish Primary Schools MaryClaire Hanafin, Mary Immaculate College

A Self Reflective Study: Enhancing Student Engagement in the Post Primary Classroom Through the Implementation of Active Learning and Student Autonomy Eimear Hayes, Mary Immaculate College

A Self-Reflective Investigation into the Perceptions of a Student Teacher, on Implementing Active Learning with Junior Cycle Students (First Year Students in a Co-Educational School) Sandra Dunne, Mary Immaculate College

A Self-Reflective Study of Team-Teaching in the Post-Primary Mainstream Classroom Anne Marie O'Regan Ryan, Mary Immaculate College

A Self-Study of the Utilisation of a Discovery-Based Teaching Approach in the SESE subjects on the Primary School Curriculum Emma Costello, Mary Immaculate College

Ag cur Dúshlán Ard-Oird ar fáil do na Hardranganna I Mbunscoileanna T2 agus Foghlaim Thaitneamhach sa Ghaeilge á Spreagadh go Comhuaineach Sinéad White, Mary Immaculate College

An Analysis into the Representation of Ethnic Minority Groups in Children’s Literature Sarah Enright, Marino Institute of Education

An Examination of the Effect Immediate, Focused, and Individualised Teacher Feedback has on Student Learning and Motivation in a 2nd Year Science Classroom Roisin Cremin, University College Cork 

An Exploration into the Affective Challenges for Teachers in the DEIS Primary School Context Áine Collins, Mary Immaculate College

An Exploration of how Children with Maths Difficulties are Supported During the Teaching of Maths in the Mainstream Classroom Jennifer Clifford, Mary Immaculate College

An Exploration of the Factors that Influence the Inclusion of Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Primary Schools Catherine White, Marino Institute of Education

An Investigation into Teachers’ Experience Of Junior Cycle Reform Martin Carey, Mary Immaculate College

An Investigation of Strategies that can Enable the Development of Independent Learners in The Wood Technology Classroom Martin Hopkins, Galway-Mayo Institute of Education

An Investigation to Determine Infant Class Teachers’ Perception of Play on Child Emotional Development in Irish Infant Mainstream Classroom Contexts Claire Murphy, Mary Immaculate College

Developmental Language Disorder (DLD) – ‘The Most Common Childhood Disorder You’ve Probably Never Heard Of’ Yvonne Molloy, Mary Immaculate College

Exploring Teachers’ Perspectives of the Education of Deaf and Hard of Hearing (DHH) Children in Mainstream Primary Schools in the Munster Region Robert Moloney, Mary Immaculate College

Exploring the Inclusion of LGBTQI+ Information in Relationships and Sexuality Education in Irish Primary Schools Laura Curtis, Marino Institute of Education

How can Irish Primary Schools Mitigate the Effects of Homelessness on a Child’s Participation & Engagement in Education? Mikayla Hamill, Marino Institute of Education

How Lack of Education can Impact the Lives of Children from a Disadvantaged Area Róisín Long, Mary Immaculate College

Iniúchadh ar na Straitéisí a Úsáideann Múinteoirí chun Gaeilge a Mhúineadh mar Chéad Teanga do Pháistí i Ngaelscoileanna Niamh Sheehy, Coláiste Mhuire gan Smál

Investigating the Impact of Lámh on the lives of Children with Special Educational Needs in Ireland Rachel Coen, Mary Immaculate College

Primary School Teachers’ Approaches to Promoting the Musical Engagement of Learners in Senior Classes, Regardless of their Extra-curricular Music Experience Jessica O'Shea, Mary Immaculate College

The Application of ICT in Teaching Construction Studies and Materials Technology Wood Benen Lynch, Galway-Mayo Institute of Education

The Effect of Praise on the Locus of Control and Cognitive Development of the Child Aisling McBride, Marino Institute of Education

The Impact that Kinaesthetic Activity can have on Learning Reinforcement in Infant Classrooms. Perceptions of Preservice and Practicing Infant Teachers (Read research presentationRichelle Hoare, Mary Immaculate College

The Importance of Music in the Infant Classroom Úna O’Mahony, Mary Immaculate College

The Perceptions of Practicing Primary School Teachers and Student Teachers on the Implementation of Enquiry-Based Learning in the Primary Geography Classroom Stephanie O’Connor, Mary Immaculate College

The Use of Social Stories and Information and Communication Technologies to Assist Persons with Autism Spectrum Disorders in Overcoming Their Social Deficits Ruth Kennedy, Mary Immaculate College