TeachMeet

Seisiún idirghníomhach den scoth a bhí sa TeachMeet i mbliana, agus scileanna éachtacha á gcomhroinnt ag múinteoirí ar fud na tíre, mar aon le modheolaíochtaí nuálacha agus eispéiris inspioráideacha ón seomra ranga. Tá rogha iontach físeán gearr againn, le seinm, a bhaineann le téamaí ar nós athfhéachaint‎/athmhachnamh, comhoibriú agus oideachas STEAM.

Phléamar topaicí ar nós an rannpháirtíocht a fheabhsú le linn ceachtanna uimhearthachta, tacú le pobail i mbun foghlaim chomhoibríoch, agus an nuáil faoi stiúir daoine óga a spreagadh. Uair an chloig spraíúil lán eolais a bhí ann, agus tá súil againn rogha as na haistir ghairmiúla foghlama seo a leanas a chomhroinnt leat!

Féach anseo le do thoil le haghaidh sonraí na TeachMeets ar fad le linn FÉILTE 2020.

Breathnaigh físeán iomlán an TeachMeet thíos:

Traschuraclaim

An Seomra Ranga Fisiciúil

Foghlaim Ghairmiúil

Taithí Oibre san Idirbhliain