LeadershipMeet

Beidh Leadership Meet 2021 atá á reáchtáil ag an CSL (An Lárionad um Cheannaireacht Scoile) ag díriú ar an réimse faoin gCeannaireacht Mheánach. Roinnfidh ceannairí Meánach agus foirne Ceannaireachta a scéalta, machnaimh agus a gcuid foghlama maidir le conas a fheidhmíonn siad agus conas a dhéanann siad forbairt ar chumas ceannaireachta na mball foirne uile. Roinnfidh na ceannairí meánacha féin a gcuid foghlama gairmiúla ar thug siad fúithi ar a n-aistear ceannaireachta, na rudaí a cheapann siad atá dearfach faoin ról agus na dúshláin a bhíonn i ndán dóibh.