Imréiteach Póilíní a fháil

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar chlárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta agus más rud é gur chónaigh tú lasmuigh d'Éirinn nó Tuaisceart Éireann do thréimhse charnach trí bliana (36 mí) i ndiaidh aois 18, ní mór duit cóip dheimhnithe a sholáthar d’imréiteach póilíní do gach tír ina raibh cónaí ort.

Tá socruithe éagsúla ann chun imréiteach póilíní a fháil, agus iad éagsúil ó thír go tír. Mar shampla, b’fhéidir go mbeidh ort a bheith i do shaoránach den tír nó i do chónaí sa tír ag an am a dhéanann tú iarratas ar imréiteach póilíní.

Níl sa liosta tíortha thíos ach treoir agus ba chóir duit i gcónaí seiceáil a dhéanamh ar an suíomh gréasáin, leis an ambasáid nó leis an oifig chonsalachta do thuilleadh sonraí agus don eolas is cothroime chun dáta. Ní liosta uileghabhálach é seo agus maidir le tíortha nach bhfuil ar an liosta ba chóir duit dul i dteagmháil le hambasáid na tíre ina raibh cónaí ort chun cúnamh a fháil. Is féidir eolas faoi ambasáidí a fháil ar shuíomh gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha – www.dfa.ie.

B’fhéidir go mbeidh an suíomh gréasáin seo a leanas úsáideach duit freisin: http://www.wikiprocedure.com/index.php/Wikiprocedure.

Níl an Chomhairle Mhúinteoireachta freagrach as ábhar na nasc a thugtar.