Treoir chun iarratas a dhéanamh ar Ghrinnfhiosrúchán nó Ath-ghrinnfhiosrú

Déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta teagmháil leis an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin ar son múinteoirí in Éirinn do nochtuithe ar thaifid choiriúla. Tá an próiseas iarratais don Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin ar líne anois. Mínítear anseo thíos na céimeanna nach mór d’iarratasóirí a leanúint. Lean gach céim go cúramach d’fhonn a chinntiú go ndéanfar an t-iarratas a phróiseáil go réidh.

Céimeanna

Cad is gá duit a dhéanamh

Céim 1

An fhoirm chuiridh ar ghrinnfhiosrúchán a chomhlánú. Féach ar an fiseán eolas thíos le haghaidh treoir chun iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán (béarla)

Step by step guide to applying for vetting

Chun an próiseas grinnfhiosrúcháin a  thosú, beidh ort:

Céim 2

An fhoirm iarratais ar line ar ghrinnfhiosrúchán a chomhlánú

Step 2

Nuair a fhaigheann an Chomhairle Mhúinteoireachta d'fhoirm chuiridh shínithe agus doiciméid aitheantais sa phost (céim 1):

  • gheobhaidh tú r-phost ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin le nasc díreach chuig an bhfoirm iarratais ar líne ar ghrinnfhiosrúchán agus
  • beidh 30 lá agat leis an iarratas ar líne ar ghrinnfhiosrúchán a chomhlánú agus a thíolacadh

Céim 3

Ní bhaineann an chéim seo ach le hiarratasóirí ar chlárúchán a chónaigh thar lear

Step 3

Más rud é gur chónaigh tú lasmuigh d'Éirinn nó Tuaisceart Éireann do thréimhse charnach trí bliana (36 mí) nó níos mór i ndiaidh aois 18 beidh ort

  • fótachóipeanna a sholáthar d'imréiteach póilíní do na tír ar fad ina raibh cónaí ort.

Eolas faoi dheimhnithe imréitigh póilíní thar lear

Céim 4

An nochtadh grinnfhiosrúcháin (toradh) a fháil

Step 4

Maidir leatsa:

  • gheobhaidh tú r-phost ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin ag rá go bhfuil do nochtadh grinnfhiosrúcháin eisithe chuig an gComhairle Mhúinteoireachta
  • gheobhaidh tú r-phost ón gComhairle Mhúinteoireachta ina bhfuil nasc chuig do nochtadh grinnfhiosrúcháín nuair atá sé próiseáilte agus
  • beidh ort logáil isteach nó cuntas a chruthú le Digitary* chun do nochtadh a fheiceáil.

*Is é Digitary réiteach ar líne na Comhairle Múinteoireachta a úsáidfidh múinteoirí chun a nochtuithe grinnfhiosrúcháin a fháil. Is féidir Ceisteanna Coitianta Digitary a fheiceáil anseo (béarla)

Céim 5

Do nochtadh grinnfhiosrúcháin a chomhroinnt le d'fhostóir

Step 5

  • Beidh tú ábalta do nochtadh a chomhroinnt le fostóirí nó le fostóirí ionchasacha ag baint úsáide as Digitary
  • Logáil isteach i do chuntas Digitary agus lean na treoracha chun do nochtadh a chomhroinnt.