Aistrigh:
Gaeilge
English

Foilsithe

Tá córais agus prósis á bhforbairt againn faoi láthair chun tacú le clárúchán agus grinnfhiosrúchán na múinteoirí faoi oiliúint. Iarramid ort gan teagmháil a dhéanamh linn le haghaidh tuilleadh eolais suas chun dáta ag an bpointe seo agus muid ag obair ar na próisis chlárúcháin. Nuair atá siad seo ar fáil, rachaidh an Chomhairle i dteagmháil leis na múinteoirí faoi oiliúint atá cáilithe agus tabharfar cuireadh dóibh iarratas a dhéanamh ar chlárú mar mhúinteoir faoi oiliúint.

Is féidir teacht ar chóip den Rialachán Leasaithe anseo.