Ceardlanna Cosán a Chur in Áireamh

Tabhair faoi deara le do thoil go ndéanfar na sonraí sa tábla seo a leanas a nuashonrú de réir mar a dheimhnítear dátaí/amanna/formáidí.

Bunscoil

Bunscoil*Ceardlann 1Ceardlann 2Ceardlann 3

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí 

(Ceardlanna ar líne amháin)

25 Deireadh Fómhair 2022

7:00pm - 9:00pm 

22 Samhain 2022

7:00pm - 9:00pm 

17 Eanáir 2023

7:00pm - 9:00pm

Ionad Tacaíochta Oideachais Bhaile Átha Luain 

(Ceardlanna ar líne amháin)

Ionad Tacaíochta Oideachais na Gaillimhe 

(Ceardlanna ar líne amháin)

10 Deireadh Fómhair 2022

5:00pm - 7:00pm 

24 Deireadh Fómhair 2022

5:00pm - 7:00pm 

14 Samhain 2022

5:00pm - 7:00pm 

*I gcás bunscoileanna beaga, beidh solúbthacht ann maidir leis an t-íoslíon gur féidir leo freastail in aghaidh na scoile.

Iar-bhunscoil

Iar-bhunscoil* Ceardlann 1Ceardlann 2Ceardlann 3

Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir

(Ceardlanna ar líne amháin)

Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise

(Ceardlanna ar líne amháin)

26 Deireadh Fómhair 2022

7:00pm - 9:00pm 

23 Samhain 2022

7:00pm - 9:00pm 

25 Eanáir 2023

7:00pm - 9:00pm 

Ionad Tacaíochta Oideachais Mhuineacháin

(Ceardlanna ar líne amháin)

Ionad Tacaíochta Oideachais na hUaimhe

(Ceardlanna ar líne amháin)

Ionad Tacaíochta Oideachais Droim Chonrach

(Ceardlanna ar líne amháin)

12 Deireadh Fómhair 2022

6:00pm - 8:00pm 

16 Samhain 2022

6:00pm - 8:00pm

7 Nollaig 2022

6:00pm - 8:00pm

Ionad Tacaíochta Oideachais Chill Chainnigh 

(Ceardlanna ar fáil i láthair go pearsanta)

Ionad Tacaíochta Oideachais Loch Garman 

(Ceardlanna ar líne amháin)

Ionad Tacaíochta Oideachais Phort Láirge

(Ceardlanna ar líne amháin)

18 Deireadh Fómhair 2022

6:00pm - 8:00pm

10 Eanáir 2023

6:00pm - 8:00pm

21 Márta 2023

6:00pm - 8:00pm

Ionad Tacaíochta Oideachais Shligigh

(Ceardlanna ar líne amháin)

Ionad Tacaíochta Oideachais Chondae Dhún na nGall

(Ceardlanna ar líne amháin)

Ionad Tacaíochta Oideachais Chora Droma Rúisc

(Ceardlanna ar líne amháin)

4 Deireadh Fómhair 2022

6:00pm - 8:00pm

8 Samhain 2022

6:00pm - 8:00pm

29 Samhain 2022

6:00pm - 8:00pm

Breisoideachais & Oiliúna (FET)

Breisoideachais & Oiliúna (FET)*Ceardlann 1Ceardlann 2Ceardlann 3
Ionad Tacaíochta Oideachais na Carraige DuibheTBCTBCTBC

*I gcás na n-ionad breisoideachais agus oiliúna, beidh solúbthacht ann maidir leis an t-íoslíon gur féidir leo freastail in aghaidh an ionaid.