Céim Fáis Cosán

I mí Dheireadh Fómhair, 2021, sheol an Chomhairle Mhúinteoireachta agus an Roinn Oideachais Plean Gníomhaíochta Cosán go foirmiúil. Sa phlean sin, léiríodh aistriú Cosán go dtí céim fáis, agus leagtar amach ann ról na bpríomhsheirbhísí tacaíochta chun tacú leis an aistriú seo. Mar chuid den chéim fáis, chuaigh an Chomhairle Mhúinteoireachta i gcomhpháirtíocht leis na príomhpháirtithe leasmhara chun tacú le rannpháirtíocht múinteoirí in Cosán. 

Chun tuilleadh a fháil amach faoinár gCeardlanna Cosán, i gcomhpháirtíocht le hIonaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ITOÉ), cliceáil anseo le do thoil.