Athbhreithnithe atá Críochnaithe

Meastar go bhfuil gach clár d'oideachas tosaigh múinteoirí creidiúnaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta go dtí go ndéantar an chéad athbhreithniú air. I ndiaidh an t-athbhreithniú a dhéanamh, féadfar clár a chreidiúnú (faoi réir riachtanais) nó féadfar cinneadh a dhéanamh gan é a chreidiúnú.

Nuair a chreidiúnaítear clár, déantar tuairiscí ar an athbhreithniú a rinneadh ar an gclár sin a fhoilsiú ar an leathanach comhfhreagrach.

Cláir Bhunscoile Chomhthráthacha
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireannBaitsiléir Oideachais27-Beal-13Tuairisc
Institiúid Oideachais Marino

Baitsiléir Oideachais

27-Beal-13

Tuairisc

Institiúid Oideachais MarinoBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge07-Lúnasa-18
Rannán Froebel um Oideachas Bunscoile agus Luath-Óige, Ollscoil Mhá NuadBaitsiléir Oideachais27-Beal-13Tuairisc
Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir san Oideachas (Teanga Chomharthaíochta na hÉireann)17-Nollag-18Tuairisc
Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachBaitsiléir Oideachais04-Feabhra-13Tuairisc
Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachBaitsiléir Oideachais san Oideachas le Síceolaíocht27-Beal-13Tuairisc
Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Oideachais04-Feabhra-13Tuairisc
Cláir Bhunscoile Chomhleanúnacha
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

Ollscoil Chathair BÁCMáistir Gairmiúil san Oideachas06-DF-14Tuairisc
Rannán Froebel um Oideachas Bunscoile agus Luath-Óige, Ollscoil Mhá NuadMáistir Gairmiúil san Oideachas06-DF-14Tuairisc
Coláiste HiberniaMáistir Gairmiúil san Oideachas sa Bhunoideachas

07-Iúil-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

Institiúid Oideachais MarinoMáistir Gairmiúil san Oideachas07-Iúil-14Tuairisc
Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachMáistir Gairmiúil san Oideachas06-DF-14Tuairisc
Cláir Iar-bhunscoile Chomhleanúnacha
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

Ollscoil Chathair BÁCMáistir Gairmiúil san Oideachas

12-Beal-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

Coláiste HiberniaMáistir Gairmiúil san Oideachas sa Iar-bhunscoile

26-Beal-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

Institiúid Teicneolaíochta LuimnighMáistir Gairmiúil san Oideachas (Ealaín agus Dearadh)

07-Iúil-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

Coláiste Náisiúnta Ealaíne is DearthaMáistir Gairmiúil san Oideachas (Ealaín agus Dearadh)

26-Beal-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

Ollscoil na hÉireann, GaillimhMáistreacht Gairmiúil san Oideachas14-DF-13

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

Ollscoil na hÉireann, GaillimhMáistir Gairmiúil san Oideachas01-Aibreán-16
Ollscoil Mhá NuadMáistir Gairmiúil san Oideachas

14-DF-13

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Bhaile Átha CliathMáistir Gairmiúil san Oideachas

17-Nol-13

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

An Coláiste Ollscoile, Corcaigh agus Coláiste Ealaíne agus Dearaidh Crawford/IT ChorcaíMáistir Gairmiúil san Oideachas – Ealaín agus Dearadh14-DF-13

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

An Coláiste Ollscoile, CorcaighMáistir Gairmiúil san Oideachas01-Aibreán-16
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha CliathMáistir Gairmiúil san Oideachas

14-DF-13

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Gnó)

6-DF-14

01-Aibreán-16

Tuairisc

Tuairisc ar dhul chun cinn

Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Teangacha)
Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Matamaitic)
Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Ceol)
Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Corpoideachas)
Ollscoil LuimnighMáistreacht san Oideachas (Teicneolaíocht)
Cláir Iar-bhunscoile Chomhthráthacha
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas Eolaíochta17-Nol-13Tuairisc
Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas le Bitheolaíocht17-Nol-13
Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas le Matamitic17-Nol-13
Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir san Oideachas (Gaeilge agus Fraincis, Spáinnis nó Gearmáinis) 01-Iúil-19Tuairisc
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe- Mhaigh Eo

Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Grafaic Dearaidh agus Foirgníocht)

Ar a dtugtaí Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas Dearaidh agus Teicneolaíochta

03-Már-14Tuairisc
Coláiste Oideachais Mater DeiBaitsiléir san Oideachas Reiligiúnach agus sa Bhéarla03-Már-14Tuairisc
Coláiste Oideachais Mater DeiBaitsiléir san Oideachas Reiligiúnach agus sa Stair03-Már-14
Coláiste Oideachais Mater DeiBaitsiléir san Oideachas Reiligiúnach agus sa Cheol03-Már-14
Coláiste Náisiúnta Ealaíne is DearthaBA (Comhchéim Onórach) sa Mhínealaín agus san Oideachas agus BA (Comhchéim Onórach) sa Dearadh agus san Oideachas12-Beal-14Tuairisc
Ollscoil na hÉireann, GaillimhBaitsiléir Ealaíon sa Mhatamaitic agus san Oideachas17-Nol-12Tuairisc
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Baistsiléir san Oideachas (Ríomheolaíocht* agus Staidéar Matamaiticiúil)

*Ag feithiú creidiúnú

01-IúilTuairisc
Ollscoil Mhá NuadBaitsiléir Eolaíochta in Oideachas na Matamaitice17-Nol-12Tuairisc
Ollscoil Mhá NuadBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas Eolaíochta17-Nol-12
Coláiste San Aingeal, SligeachBaitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le Gaeilge)

26-Beal-14

Tuairisc
Coláiste San Aingeal, SligeachBaitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le Bitheolaíocht)Bealtaine 2015Tuairisc
Coláiste San Aingeal, SligeachBaitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hOideachas Reiligiúnach)Bealtaine 2015Tuairisc
Coláiste San Aingeal, SligeachBaitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hEacnamaíocht)Bealtaine 2015Tuairisc
Coláiste Phádraig, DurlasBaitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Cuntasaíocht17-Nol-12Tuairisc
Coláiste Phádraig, DurlasBaitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Léann Reiligiúnach17-Nol-12
Coláiste Phádraig, DurlasBaitsiléir Ealaíon san Oideachas, sa Ghaeilge agus sa Léann Reiligiúnach17-Nol-12
Coláiste Phádraig, DurlasBaitsiléir Ealaíon san Oideachas, sa Ghaeilge agus sa Staidéar Gnó17-Nol-12
Coláiste na TríonóideBaitsiléir in Oideachas an Cheoil17-Nol-13Tuairisc
An Coláiste Ollscoile, CorcaighBaitsiléir Oideachais, Staidéir Spóirt & Corpoideachais07-Iúil-14Tuairisc
An Coláiste Ollscoile, Corcaigh

Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas

14-DF-13Tuairisc
An Coláiste Ollscoile, BÁCMSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Matamaitic Fheidhmeach agus Matamaitic 17-Nol-12Tuairisc
An Coláiste Ollscoile, BÁCMSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Bitheolaíocht - Matamaitic17-Nol-12
An Coláiste Ollscoile, BÁCMSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Ceimic -Matamaitic17-Nol-12
An Coláiste Ollscoile, BÁCMSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Fisic - Matamaitic17-Nol-12
Ollscoil LuimnighBaitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas 20-Aibreán-15Tuairisc
Ollscoil LuimnighBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Fisic agus Ceimic)  20-Aibreán-15Tuairisc
Ollscoil LuimnighBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Eolaíocht Bhitheach le Ceimic agus Fisic)  20-Aibreán-15Tuairisc
Ollscoil LuimnighBaitsiléir Teicneolaíochta (Oideachas) in Ábhair agus Teicneolaíocht AiltireachtaPróiseas Athbhreithnithe idir lámha*
Ollscoil LuimnighBaitsiléir Teicneolaíochta (Oideachas) in Ábhair agus Teicneolaíocht InnealtóireachtaPróiseas Athbhreithnithe idir lámha*
Institiúid Teicneolaíochta LuimnighBaitsiléir Oideachais Ealaín & Dearadh14-Nol-20Report
Cláir Bhreisoideachais
Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

Ollscoil na hÉireann, GaillimhDioplóma Gairmiúil Oideachais (Breisoideachas)Tuairisc
Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachDioplóma Iarchéime san Oideachas Aosach & sa BhreisoideachasTuairisc
Coláiste Náisiúnta na hÉireannDioplóma Iarchéime Ealaíon san Fhoghlaim agus sa TeagascTuairisc
Institiúid Teicneolaíochta Phort LáirgeBaitsiléir Ealaíon (Onór.) i dTeagasc an Bhreisoideachais agus an Oideachais AosaighTuairisc
Institiúid Teicneolaíochta Phort LáirgeDioplóma Iarchéime Oideachais sa Bhreisoideachas (P/A)
Institiúid Teicneolaíochta Phort LáirgeDioplóma Iarchéime Oideachais sa Bhreisoideachas (L/A)
Ollscoil Mhá NuadArd-Dioplóma sa BhreisoideachasTuairisc
Institiúid Oideachais MarinoDioplóma Gairmiúil Oideachais (Breisoideachas)Tuairisc
Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas agus Oiliúint (Breisoideachas, Oideachas Aosach agus Oideachas Leanúnach)Tuairisc
Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachDioplóma Gairmiúil Oideachais (Breisoideachas)Tuairisc
Coláiste Náisiúnta Ealaíne is DearthaMáistir Ealaíon san Ealaín Phobalghníomhach: (Breisoideachas, Oideachas Aosach agus Oideachas Leanúnach)Tuairisc

*Próiseas Athbhreithnithe agus Creidiúnaithe idir lámha – Meastar go bhfuil cláir atá ann cheana creidiúnaithe go dtí go bhfuil creidiúnú déanta agus tús feidhme curtha le clár ath-choincheapaithe.