Creat Tacaíochta Taighde

Tairgeann an Creat tacaíocht do mhúinteoirí agus daoine eile atá i mbun taighde úrnua nó ag féachaint le taighde atá ann cheana féin a chomhroinnt, a shintéisiú nó a chur i bhfeidhm ina gcleachtadh, bídís á dhéanamh ar bhonn neamhspleách nó i gcomhar le daoine eile. Tá an Creat ina chuid dhílis de Shraith Taighde na Comhairle- CROÍ (Taighde igCroílár Teagaisc agus Foghlama), a leagann an-bhéim ar ghníomhaíochtaí taighde chun na naisc idir an taighde, an beartas agus an cleachtadh a neartú, agus ar an gcomhoibriú idir múinteoirí agus páirtithe leasmhara eile san oideachas

 Bronnadh maoiniú ar 33 thionscadal faoi bhabhta a haon den chreat in 2017, ar 18 dtionscadal faoin dara babhta in 2018 agus ar 24 thionscadal in 2019. Gheofar a thuilleadh eolais thíos faoi na babhtaí den chreat go dtí seo.