An Scéim Sparánachta Taighde (SST)

Tairgeann an scéim seo tacaíocht do mhúinteoirí atá ag tabhair faoi thaighde nua

Faoin gcúigiú babhta de Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan, lainseáladh an Scéim Sparánachta Taighde (SST) ar an 23 Meán Fómhair 2021. Ar an scéim seo, tairgeadh tacaíocht do mhúinteoirí chun tabhairt faoi thaighde nua. An dáta deiridh chun iarratas a dhéanamh ar thacaíocht a fháil faoin scéim seo ba ea 3pm, Déardaoin, an 4 Samhain 2021.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil inár ríomhiris a lainseáil an SST i mí Mheán Fómhair 2021.

Tabhair faoi deara: Tá athbhreithniú á dhéanamh faoi láthair ar na hiarratais a fuarthas faoin scéim seo ag painéal athbhreithnithe an SST.