T-REX (Teachers' Research Exchange)

T-REX Logo

T-REX is ea líonra ar líne le haghaidh múinteoirí agus taighdeoirí oideachais eile. Tacóidh sé le scoileanna agus le hInstitiúidí Ardoideachais le rochtain agus comhroinnt a dhéanamh ar na léargais is déanaí ó thaighde ceannródaíoch le linn tréimhsí agus in áiteanna atá oiriúnach dóibh. Cé acu atá achoimre den taighde is déanaí faoi thopaic ar spéis leat á lorg agat, nó ar mian leat an taighde sin a phlé le cómhúinteoirí nó le comhthaighdeoirí, nó ar mian leat gach rud thuas a dhéanamh, cuirfidh T-REX ardán saor in aisce ar fáil duit chun é seo a dhéanamh! Tacóidh sé le comhráite, le comhoibriú agus le naisc níos láidre idir cúrsaí taighde, polasaí, cleachtais agus idir scoileanna agus Institiúidí Ardoideachais. Tá an chéad chéim eile d’fhorbairt an ardáin á maoiniú ag an ngrúpa Research Alive! (is é sin, an Chomhairle Mhúinteoireachta, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) agus an Lárionad um Sheirbhísí Éifeachtacha) i gcomhar leis an bhFóram Náisiúnta um Fheabhsú Múinteoireachta agus Foghlama san Ardoideachas, thar thréimhse dhá bhliain. Faigh tuilleadh eolais faoi T-REX anseo agus cliceáil anseo chun rochtain a dhéanamh ar an ardán.