4 Bealtaine 2022

An Taighde a Úsáid sa Scoil
 Téama 6: Uimhearthacht 

A Mhúinteoir, a chara,

Tá sraith nua acmhainní curtha sa chuid faoi ‘An Taighde a Úsáid sa Scoil’ de shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta. Díríonn na hacmhainní ag an téama faoi Uimhearthacht agus tá siad ar fáil anseo.

I measc na réimsí foghlama a leagtar béim orthu in Cosán, an chreatlach náisiúnta um fhoghlaim múinteoirí, tá an Litearthacht agus an Uimhearthacht. Baineann na hacmhainní atá díreach foilsithe againn leis an Uimhearthacht, agus cuirfear acmhainní breise leis a bhaineann leis an téama faoin Litearthacht níos déanaí i mbliana. San áireamh sna hacmhainní Uimhearthachta atá ar fáil tá ríomhleabhair, ailt agus acmhainní FÉILTE.

Tá súil againn go mbeidh na hábhair seo ina gcuidiú duit le go mbeidh sé níos éasca do scoileanna tabhairt faoin taighde ábhartha i bhformáid a oireann dóibh.

Le gach dea-mhéin,
Foireann Foghlama agus Taighde na Múinteoirí

Pholasaí Príobháideachta nuashonraithe na Comhairle

Facebook Link
Twitter Link
LinkedIn Link
Instagram Link

© 2022 An Chomhairle Mhúinteoireachta, 

Bloc A , Campus Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 Y7X0, Éire

e:  info@teachingcouncil.ie  I   www.teachingcouncil.ie


Díliostáil