Ceisteanna Coitianta faoin Tairseach Mo Chlárú

Na 3 cheist is coitianta atá á gcur ag múinteoirí ag déanamh rochtana ar MoChlárú.

1. Nuair a logálaim isteach i MoChlárú, faighim an teachtaireacht earráide seo a leanas – ‘Níl rochtain agat ar an leathanach seo’. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

B’fhéidir go bhfaighidh tú an teachtaireacht earráide thíos nuair atá tú tar éis logáil isteach i do chuntas MoChlárú cheana féin ar tháb nó ar ghléas eile. Chun é seo a réiteach, cliceáil ar Logáil amach sa chúinne ar thaobh na láimhe deise agus logáil isteach arís le do thoil.

Picture1

Mura réitíonn sé seo an earráid, cuir ríomhphost chuig myreghelp@teachingcouncil.ie le do thoil.

2. Nuair a dhéanaim iarracht mo Phasfhocal a chur isteach, faighim an teachtaireacht earráide seo a leanas – “Níl féidir glacadh leis an bPasfhocal ar chúiseanna slándála”. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

B’fhéidir go bhfaighidh tú an teachtaireacht earráide seo má d’fhág tú carachtar amach as do phasfhocal, go háirithe carachtar speisialta i.e. !, *, $ etc.

Cuir isteach do phasfhocal arís agus tabhair aird ar leith ar leith do na carachtair a chuir tú isteach. Chun féachaint ar an bpasfhocal is féidir leat an tsiombail a roghnú chun féachaint ar cad a chuir tú isteach. Chun é seo a dhéanamh caithfidh tú do chúrsóir a chur isteach sa “Bosca Pasfhocail” (ní bheidh sé seo ar taispeáint ar roinnt fón, mar sin b’fhéidir gur mhaith leat triail a bhaint as gléas eile, má tá an earráid seo ag tarlú go fóill).

Mura réitíonn sé seo an fhadhb, cuir ríomhphost chuig myreghelp@teachingcouncil.ie le do thoil.

3. Cad é mAinm Úsáideora?

Is é d’Ainm Úsáideora an seoladh ríomhphoist tosaigh a d’úsáid tú chun rochtain a dhéanamh ar do chuntas. Má d’athraigh tú do ríomhphost ó rinne tú an gníomhachtú ar dtús, caithfidh tú ríomhphost a chur chuig myreghelp@teachingcouncil.ie chun do sheoladh ríomhphoist a thabhairt suas chun dáta agus déanfaimid do chuntas tairsí a athshocrú.

Capture

Físeáin faisnéise MoChlárú

01. Múinteoir Cláraithe – ag teacht ar do chuntas Mo Chlárú den chéad uair -

 

02. Úsáideoir atá ag teachtar ais nó atá ann cheana féin - 

03. Más gá duit do Phasfhocal a Athshorcrú - 

Cad é an cuntas tairseach MoChlárú nua?

Thug an Chomhairle Mhúinteoireachta bunachar sonraí clárúcháin feabhsaithe ar líne a thugann rochtain duit cuid mhór de do riachtanais chlárúcháin a chur i gcrích trí do chuntas MoChlárú ar líne. San áireamh sna seirbhísí seo tá *clárú a athnuachan, grinnfhiosrúchán, do chuid sonraí pearsanta a athrú agus rochtain éasca ar do Dheimhniú Clárúcháin.

Chun rochtain a dhéanamh ar na seirbhísí, caithfidh tú do chuntas tairsí MoChlárú nua a ghníomhachtú.

 * Is seirbhís ar líne í an Athnuachan anois, trí do chuntas MoChlárú ar líne, níl UAP (PIN) ag teastáil uait a thuilleadh chun athnuachan a dhéanamh. Ós rud é gur próiseas dearbhaithe é seo ní dhéantar íocaíochtaí fóin a éascú a thuilleadh.

Tá na sonraí céanna in úsáid agam a d’úsáid mé roimhe seo le haghaidh Mo Chlárú ach níl siad ag obair.

oibreoidh do sheansonraí le do chuntasnuaMoChlárú. Is duitcuntasnua a chruthú le seoladhríomhphoist a bheidhd’ainmúsáideoraaguspasfhocal a chruthú a chomhlíonannnariachtanais, .i. is go mbeadh 8 gcarachtarannar a laghad. Is go mbeadhceannlitiramháin, uimhiramháinaguscarachtarspeisialta (m.sh. * ! $)amháinar a laghad ann. 

Ní bhfuair mé ríomhphost maidir le conas mo chuntas nua Mo Chlárú a chruthú. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

Gheobhaidhríomhphostuainn le nascchun do chuntasMo Chlárú aghníomhachtú.naríomhphoistghníomhachtaithe á seoladhimbaisceannairithnaseachtainíamachromhainnagustúsáite á thabhairt do namúinteoirísin a bhfuiltascanna le cur igcríchacumaidirlenagclárú (m.sh. athnuachan). Mura bhfuair do ríomhphostgníomhachtaitheagusmásduitrochtain a dhéanamhar do chuidsonraíarbhonnpráinne, téighidteagmháil le do thoil ag MyRegHelp@teachingcouncil.ie, cuirglaochorainnar+353 1 651 7900Íosghlao1890 224 224. 

Conas a dhéanaimh rochtain ar mo chuntas tairsí MoChlárú/conas a dhéanaim é a ghníomhachtú?

Más múinteoir cláraithe thú, beidh *nasc uathúil eisithe chugat roimhe seo ar ríomhphost chun do chuntas a ghníomhachtú.

Céim 1: Cliceáil ar an nasc sa ríomhphost

Céim 2: Beidh d’ainm úsáideora curtha isteach roimh ré (is é d’ainm úsáideora do sheoladh ríomhphoist mar atá ar do thaifead de chuid na Comhairle Múinteoireachta)

Céim 3: Cruthaigh do phasfhocal

Is gá go mbeadh 8 gcarachtar ar a laghad i do phasfhocal. Is gá go mbeadh ceannlitir amháin, uimhir amháin agus carachtar speisialta (m.sh. * ! $) amháin ar a laghad ann.

* Seiceáil do dhramhphost don nasc le do thoil.

Mura bhfuil tú in ann teacht ar an nasc, cuir ríomhphost chuig myreghelp@teachingcouncil.ie le nasc nua a iarraidh.

Rinne mé mo chuntas tairsí MoChlárú a ghníomhachtú, conas a logálaim isteach?

Má chruthaigh tú cuntas MoChlárú cheana féin, as sin amach, is féidir leat dul go dtí leathanach logála isteach i MoChlárú ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, tá an nasc anseo, agus

Céim 1: Logáil isteach ag baint úsáid as d’ainm úsáideora (*seoladh ríomhphoist) agus as do phasfhocal.

Tabhair faoi deara:* Is é d’Ainm Úsáideora an seoladh ríomhphoist tosaigh a d’úsáid tú chun rochtain a dhéanamh ar do chuntas. Má d’athraigh tú do ríomhphost ó rinne tú an gníomhachtú ar dtús, caithfidhtú ríomhphost a chur chuig myreghelp@teachingcouncil.ie chun do sheoladh ríomhphoist a thabhairt suas chun dáta agus déanfaimid do chuntas tairsí a athshocrú.

Tá dearmad déanta agam ar mo Phasfhocal

Céim 1: Ar an leathanach Logála isteach, cliceáil ar an gcnaipe “Dearmad déanta agat ar do phasfhocal?”  Picture2

Céim 2: Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist sa bhosca “Dearmad déanta agat ar do Phasfhocal – Ainm Úsáideora”

Céim 3: Roghnaigh “Seol Meabhrúchán Pasfhocail”

Ag glacadh leis go n-aimsítear pasfhocal a mheaitseálann é, gheobhaidh tú ríomhphost. Roghnaigh an nasc agus ligifidh sé seo duit do phasfhocal a athrú. Logáil isteach ag baint úsáid as do ríomhphost agus as pasfhocal nua.

Tabhair faoi deara: Is gá go mbeadh 8 gcarachtar ar a laghad i bPasfhocail. Is gá go mbeadh ceannlitir amháin, uimhir amháin agus carachtar speisialta (m.sh. * ! $) amháin ar a laghad iontu.

Cad iad na riachtanais pasfhocail le haghaidh Mo Chlárú?

Is go mbeadh 8 gcarachtarar a laghadi do phasfhocal. Is go mbeadhceannlitiramháin, uimhiramháinaguscarachtarspeisialta (m.sh. * ! $)amháinar a laghad ann. 

Níl rochtain agam ar mo chuntas ríomhphoist atá ar an taifead ag an gComhairle Mhúinteoireachta dom. Conas is féidir liom mo nasc gníomhachtaithe a fháil?

TéighchuigMo ChlárúaguscliceáilarCruthaighCuntas”. CliceáilarIarrarmonasc le cuntas a chruthúsabhoscaliathCláraíRoimhe Seo.Cuiristeachnasonraíaiarrtaragusmheaitseálannantaifead, cuirfear do nascarríomhphostchugat. Mura meaitseálannantaifead, beimididteagmháilleat. 

An féidir liom ríomhphost difriúil a úsáid le haghaidh Mo Chlárú seachas an ceann atá le feiceáil nuair a chliceálaim ar an nasc le mo chuntas a chruthú?

Is féidir, is féidirleatanseoladhríomhphoistatá in úsáid mar d’ainmúsáideoraaathrúnuairatá do chuntas á chruthúagat, másseoladhríomhphoistbailí é. Tabhairfaoideara le do thoil go mb’fhéidir go mbeidh ag iarraidh an seoladhríomhphoist a thabhairtsuaschundátafreisinatá in úsáid le haghaidhfógraíóngComhairleMhúinteoireachtaatá á stóráilsachuidmaidir le Mo ShonraíPearsanta de do chuntas. 

Fuair mé ríomhphost le nasc chun mo chuntas a chruthú ach tá sé caillte agam. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

TéighchuigMo Chlárúle do thoilaguscliceáilarCruthaighCuntas. CliceáilarIarrarmonasc le cuntas a chruthúsabhoscaliathCláraíRoimhe Seo.Cuiristeachnasonraíaiarrtaragusmheaitseálannantaifead, cuirfear do nascarríomhphostchugat. Mura meaitseálannantaifead, beimididteagmháilleat. 

Cad a tharlaíonn má roinnim seoladh ríomhphoist le múinteoir cláraithe eile?

an seoladhríomhphoistatáagainnar an taifeadduit in úsáid ag múinteoireilefreisin, bheidh ach duineamháinagaibh in ann an seoladhríomhphoist sin a úsáid le logáilisteach go dtíMo Chlárú.Déancinnte de le do thoil go mbaineann an seoladhríomhphoist a roghnaíonn mar ainmúsáideoraleatféinamháin.i.nachroinntear é le múinteoireile. 

Logáil mé isteach agus tá roinnt de mo chuid sonraí as dáta. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

Isféidirleatroinnt de do shonraí a thabhairtsuaschundátaagbaintúsáid as naroghannaéagsúlaatá ar fáilduitnuair a logálannisteachgodtíMo Chlárú. Isféidirleatcuidmhór de do shonraípearsanta/teagmhála a thabhairtsuaschundátaláithreachbonnseachasroinntdíobh ar nósainm, inscneagus UPSP. Isféidirleatiarratas a churisteachchunnamíreanna sin a athrúagusdoiciméidthacaíochta a chur ar fáil. A luaithe a dhéantarathbhreithniú ar nadoiciméidagus a luaitheatágachrud in ordagus in eagar,déanfar do shonraí a thabhairtsuaschundátaduit. Isféidirleat do chuidsonraífostaíochta a thabhairtsuaschundátafreisinagusiarratais a churisteach le cáilíochtaí a chur le do chlárúagbaintúsáid as Mo Chlárú. Molaimidduit a chinntiúgobhfuil do chuidsonraísuaschundáta. 

Cad é an chuid “Mo Phámháistrí” de M’Fhostaíocht?

Le go ndéanfar a íoc ó ChistíanStáit, mór do dophámháistir do stádasclárúcháinóngComhairleMhúinteoireachta a dhearbhú. Faigheann an ChomhairleMhúinteoireachtatuairiscíchundáta ó Phámháistrí, ina n-aithnítear a n-íocaitheagusdéantar do shocruithepámháistir a uasdátúréirlenachinntiúgo roinnimid do shonraí leis anbpámháistirábhartha. 

Bhí mé cláraithe roimhe seo ach nílim cláraithe faoi láthair. An féidir liom cuntas Mo Chlárú a chruthú?

Isféidir,bhícláraitheroimhe seo leisangComhairleMhúinteoireachta, beidhcuntasagfanachtduit! CliceáilarMo ChlárúagusroghnaighCruthaighCuntas. Uaidh sin, bachóirduitdul go dtí an chuidmaidir le CláraíRoimhe Seo/IarratasóiraguscliceáilarIarrarmonasc le cuntas a chruthú.Iarrfar ort roinnteolais a chur arfáil le do chuntasaaithintaguscuirfearnascarríomhphostchugatbeidh ball den ChomhairleMhúinteoireachtaidteagmháilleat le treorachaduit. 

Rinne mé iarratas ar chlárú roimhe seo ach níor chláraigh mé riamh. An féidir liom cuntas Mo Chlárú a chruthú?

Is féidir, rinneiarratassan am athart ach nárchláraigh, beidhcuntascruthaitheduitagus is féidirleatiarratas a dhéanamharnascchuig an gcuntas sin tríchliceáilarMo ChlárúarshuíomhgréasáinnaComhairleMúinteoireachtaagusCruthaighCuntasa roghnú. Uaidh sin, bachóirduitdul go dtí an chuidmaidir le CláraíRoimhe Seo/IarratasóiraguscliceáilarIarrarmonasc le cuntas a chruthú.Iarrfar ort roinnteolais a chur arfáil le do chuntasaaithintaguscuirfearnascarríomhphostchugatbeidh ball den ChomhairleMhúinteoireachtaidteagmháilleat le treorachaduit. 

Bhain mé úsáid as an nasc a fuair mé ach anois táim ag iarraidh úsáid a bhaint as arís chun logáil isteach agus tá teachtaireacht earráide á fáil agam. Conas is féidir liom rochtain a dhéanamh ar mo chuntas?

féidir an nasc a fhaigheann a úsáid ach amháin le haghaidhghníomhachtúchán do chuntais. A luaithe a dhéantar é a ghníomhachtú, féidir an nasc a úsáidchunrochtain a dhéanamhar do chuntas. Chun logáilisteachi do chuntas, téighchuigsuíomhgréasáinnaComhairleMúinteoireachtaaguscliceáilarMo Chuntas. Ansin, is féidirleat an t-ainmúsáideoraagus an pasfhocal a chur isteach a d’úsáidagus do chuntas á chruthúghníomhachtúagat. 

Tá ceist agam maidir leis an gcuntas Mo Chlárú nach bhfuil clúdaithe anseo. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

ceistagatnachbhfuilaonfhreagra le fáiluirthisnaCeisteannaagusFreagraí, cuirríomhphostchugainn le do thoilagMyRegHelp@teachingcouncil.ie. Agus Mo Chlárú á lainseáilagainn, seansann go mbeidhméidmórfiosruitheann, mar sin is mórlinn do chuidfoighneagussinn ag obairtríothuastuféin.