Mo Chlárú - Ceisteanna Coitianta

Cliceáil anseo le do thoil don Treoir Shimplí ar rochtain a dhéanamh ar do chuntas tairsí MoChlárú.

Na 3 cheist is coitianta atá á gcur ag múinteoirí ag déanamh rochtana ar MoChlárú.

1. Nuair a logálaim isteach i MoChlárú, faighim an teachtaireacht earráide seo a leanas – ‘Níl rochtain agat ar an leathanach seo’. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

B’fhéidir go bhfaighidh tú an teachtaireacht earráide thíos nuair atá tú tar éis logáil isteach i do chuntas MoChlárú cheana féin ar tháb nó ar ghléas eile. Chun é seo a réiteach, cliceáil ar Logáil amach sa chúinne ar thaobh na láimhe deise agus logáil isteach arís le do thoil.

Picture1

Mura réitíonn sé seo an earráid, cuir ríomhphost chuig myreghelp@teachingcouncil.ie le do thoil.

2. Nuair a dhéanaim iarracht mo Phasfhocal a chur isteach, faighim an teachtaireacht earráide seo a leanas – “Níl féidir glacadh leis an bPasfhocal ar chúiseanna slándála”. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

B’fhéidir go bhfaighidh tú an teachtaireacht earráide seo má d’fhág tú carachtar amach as do phasfhocal, go háirithe carachtar speisialta i.e. !, *, $ etc.

Cuir isteach do phasfhocal arís agus tabhair aird ar leith ar leith do na carachtair a chuir tú isteach. Chun féachaint ar an bpasfhocal is féidir leat an tsiombail a roghnú chun féachaint ar cad a chuir tú isteach. Chun é seo a dhéanamh caithfidh tú do chúrsóir a chur isteach sa “Bosca Pasfhocail” (ní bheidh sé seo ar taispeáint ar roinnt fón, mar sin b’fhéidir gur mhaith leat triail a bhaint as gléas eile, má tá an earráid seo ag tarlú go fóill).

Mura réitíonn sé seo an fhadhb, cuir ríomhphost chuig myreghelp@teachingcouncil.ie le do thoil.

3. Cad é mAinm Úsáideora?

Is é d’Ainm Úsáideora an seoladh ríomhphoist tosaigh a d’úsáid tú chun rochtain a dhéanamh ar do chuntas. Má d’athraigh tú do ríomhphost ó rinne tú an gníomhachtú ar dtús, caithfidh tú ríomhphost a chur chuig myreghelp@teachingcouncil.ie chun do sheoladh ríomhphoist a thabhairt suas chun dáta agus déanfaimid do chuntas tairsí a athshocrú.

Capture

Cad é an cuntas tairseach MoChlárú nua?

Thug an Chomhairle Mhúinteoireachta bunachar sonraí clárúcháin feabhsaithe ar líne a thugann rochtain duit cuid mhór de do riachtanais chlárúcháin a chur i gcrích trí do chuntas MoChlárú ar líne. San áireamh sna seirbhísí seo tá *clárú a athnuachan, grinnfhiosrúchán, do chuid sonraí pearsanta a athrú agus rochtain éasca ar do Dheimhniú Clárúcháin.

Chun rochtain a dhéanamh ar na seirbhísí, caithfidh tú do chuntas tairsí MoChlárú nua a ghníomhachtú.

 * Is seirbhís ar líne í an Athnuachan anois, trí do chuntas MoChlárú ar líne, níl UAP (PIN) ag teastáil uait a thuilleadh chun athnuachan a dhéanamh. Ós rud é gur próiseas dearbhaithe é seo ní dhéantar íocaíochtaí fóin a éascú a thuilleadh.

Tá na sonraí céanna in úsáid agam a d’úsáid mé roimhe seo le haghaidh Mo Chlárú ach níl siad ag obair.

oibreoidh do sheansonraí le do chuntas nua MoChlárú. Is gá duit cuntas nua a chruthú le seoladh ríomhphoist a bheidh d’ainm úsáideora agus pasfhocal a chruthú a chomhlíonann na riachtanais, is go mbeadh 8 gcarachtar ann ar a laghad. Is go mbeadh ceannlitir amháin, uimhir amháin agus carachtar speisialta (m.sh. * ! $)amháin ar a laghad ann. 

Ní bhfuair mé ríomhphost maidir le conas mo chuntas nua Mo Chlárú a chruthú. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

Gheobhaidh tú ríomhphost uainn le nasc chun do chuntas Mo ChlárúghníomhachtúTá na ríomhphoist ghníomhachtaithe á seoladh mbaisceanna rith na seachtainí amach romhainn agus tá tús áite á thabhairt do na múinteoirí sin a bhfuil tascanna le cur igcrích acu maidir lena gclárú (m.sh. athnuachan). Mura bhfuair  do ríomhphost gníomhachtaithe agus más gá duit rochtain a dhéanamh ar do chuid sonraí ar bhonn práinne, téigh dteagmháil le do thoil ag MyRegHelp@teachingcouncil.ie, nó cuir glaoch orainn ar +353 1 651 7900 nó Íosghlao1890 224 224. 

Conas a dhéanaimh rochtain ar mo chuntas tairsí MoChlárú/conas a dhéanaim é a ghníomhachtú?

Más múinteoir cláraithe thú, beidh *nasc uathúil eisithe chugat roimhe seo ar ríomhphost chun do chuntas a ghníomhachtú.

Céim 1: Cliceáil ar an nasc sa ríomhphost

Céim 2: Beidh d’ainm úsáideora curtha isteach roimh ré (is é d’ainm úsáideora do sheoladh ríomhphoist mar atá ar do thaifead de chuid na Comhairle Múinteoireachta)

Céim 3: Cruthaigh do phasfhocal

Is gá go mbeadh 8 gcarachtar ar a laghad i do phasfhocal. Is gá go mbeadh ceannlitir amháin, uimhir amháin agus carachtar speisialta (m.sh. * ! $) amháin ar a laghad ann.

* Seiceáil do dhramhphost don nasc le do thoil.

Mura bhfuil tú in ann teacht ar an nasc, cuir ríomhphost chuig myreghelp@teachingcouncil.ie le nasc nua a iarraidh.

Rinne mé mo chuntas tairsí MoChlárú a ghníomhachtú, conas a logálaim isteach?

Má chruthaigh tú cuntas MoChlárú cheana féin, as sin amach, is féidir leat dul go dtí leathanach logála isteach i MoChlárú ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, tá an nasc anseo, agus

Céim 1: Logáil isteach ag baint úsáid as d’ainm úsáideora (*seoladh ríomhphoist) agus as do phasfhocal.

Tabhair faoi deara:* Is é d’Ainm Úsáideora an seoladh ríomhphoist tosaigh a d’úsáid tú chun rochtain a dhéanamh ar do chuntas. Má d’athraigh tú do ríomhphost ó rinne tú an gníomhachtú ar dtús, caithfidhtú ríomhphost a chur chuig myreghelp@teachingcouncil.ie chun do sheoladh ríomhphoist a thabhairt suas chun dáta agus déanfaimid do chuntas tairsí a athshocrú.

Tá dearmad déanta agam ar mo Phasfhocal

Céim 1: Ar an leathanach Logála isteach, cliceáil ar an gcnaipe “Dearmad déanta agat ar do phasfhocal?”  Picture2

Céim 2: Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist sa bhosca “Dearmad déanta agat ar do Phasfhocal – Ainm Úsáideora”

Céim 3: Roghnaigh “Seol Meabhrúchán Pasfhocail”

Ag glacadh leis go n-aimsítear pasfhocal a mheaitseálann é, gheobhaidh tú ríomhphost. Roghnaigh an nasc agus ligifidh sé seo duit do phasfhocal a athrú. Logáil isteach ag baint úsáid as do ríomhphost agus as pasfhocal nua.

Tabhair faoi deara: Is gá go mbeadh 8 gcarachtar ar a laghad i bPasfhocail. Is gá go mbeadh ceannlitir amháin, uimhir amháin agus carachtar speisialta (m.sh. * ! $) amháin ar a laghad iontu.

Cad iad na riachtanais pasfhocail le haghaidh Mo Chlárú?

Is go mbeadh 8 gcarachtar ar a laghad i do phasfhocal. Is go mbeadh ceannlitir amháin, uimhir amháin agus carachtar speisialta (m.sh. * ! $) amháin ar a laghad ann. 

Níl rochtain agam ar mo chuntas ríomhphoist atá ar an taifead ag an gComhairle Mhúinteoireachta dom. Conas is féidir liom mo nasc gníomhachtaithe a fháil?

Téigh chuig Mo Chlárú agus cliceáil arCruthaigh Cuntas”. Cliceáil ar Iarr ar mo nasc le cuntas a chruthú sa bhosca liath Cláraí Roimhe SeoCuir isteach na sonraí iarrtar agus má mheaitseálann an taifead, cuirfear do nasc ar ríomhphost chugat. Mura meaitseálann an taifead, beimid dteagmháil leat. 

An féidir liom ríomhphost difriúil a úsáid le haghaidh Mo Chlárú seachas an ceann atá le feiceáil nuair a chliceálaim ar an nasc le mo chuntas a chruthú?

Is féidir, is féidir leat an seoladh ríomhphoist atá in úsáid mar d’ainm úsáideora athrú nuair atá do chuntas á chruthú agat, más seoladh ríomhphoist bailí é. Tabhair faoi deara le do thoil go mb’fhéidir go mbeidh  ag iarraidh an seoladh ríomhphoist a thabhairt suas chun dáta freisin atá in úsáid le haghaidh fógraí ón gComhairle Mhúinteoireachta atá á stóráil sa chuid maidir le Mo Shonraí Pearsanta de do chuntas. 

Fuair mé ríomhphost le nasc chun mo chuntas a chruthú ach tá sé caillte agam. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

Téigh chuig Mo Chlárú le do thoil agus cliceáil ar Cruthaigh Cuntas. Cliceáil ar Iarr ar mo nasc le cuntas a chruthú sa bhosca liath Cláraí Roimhe SeoCuir isteach na sonraí iarrtar agus má mheaitseálann an taifead, cuirfear do nasc ar ríomhphost chugat. Mura meaitseálann an taifead, beimid dteagmháil leat. 

Cad a tharlaíonn má roinnim seoladh ríomhphoist le múinteoir cláraithe eile?

an seoladh ríomhphoist atá againn ar an taifead duit in úsáid ag múinteoir eile freisin, ní bheidh ach duine amháin agaibh in ann an seoladh ríomhphoist sin a úsáid le logáil isteach go dtí Mo ChlárúDéan cinnte de le do thoil go mbaineann an seoladh ríomhphoist a roghnaíonn  mar ainm úsáideora leat féin amháin nach roinntear é le múinteoir eile. 

Logáil mé isteach agus tá roinnt de mo chuid sonraí as dáta. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

Is féidir leat roinnt de do shonraí a thabhairt suas chun dáta ag baint úsáid as na roghanna éagsúla atá ar fáil duit nuair a logálannisteach go dtí Mo Chlárú. Is féidir leat cuid mhór de do shonraí pearsanta/teagmhála a thabhairt suas chun dáta láithreach bonn seachas roinnt díobh ar nós ainm, inscne agus UPSP. Is féidir leat iarratas a chur isteach chun na míreanna sin a athrú agus doiciméid thacaíochta a chur ar fáil. A luaithe a dhéantar athbhreithniú ar na doiciméid agus a luaithe atá gach rud in ord agus in eagar,déanfar do shonraí a thabhairt suas chun dáta duit. Is féidir leat do chuid sonraí fostaíochta a thabhairt suas chun dáta freisin agus iarratais a chur isteach le cáilíochtaí a chur le do chlárú ag baint úsáid as Mo Chlárú. Molaimid duit a chinntiú go bhfuil do chuid sonraí suas chun dáta. 

Cad é an chuid “Mo Phámháistrí” de M’Fhostaíocht?

Le go ndéanfar a íoc ó Chistían Stáit, ní mór do do phámháistir do stádas clárúcháin ón gComhairle Mhúinteoireachta a dhearbhú. Faigheann an Chomhairle Mhúinteoireachta tuairiscí chun dáta ó Phámháistrí, ina n-aithnítear a n-íocaithe agus déantar do shocruithe pámháistir a uasdátú dá réir lena chinntiú go roinnimid do shonraí leis an bpámháistir ábhartha. 

Bhí mé cláraithe roimhe seo ach nílim cláraithe faoi láthair. An féidir liom cuntas Mo Chlárú a chruthú?

Is féidir,má bhícláraithe roimhe seo leis an gComhairleMhúinteoireachta, beidh cuntas ag fanacht duit! Cliceáil ar Mo Chlárú agus roghnaigh Cruthaigh Cuntas. Uaidh sin, ba chóir duit dul go dtí an chuid maidir le Cláraí Roimhe Seo/Iarratasóir agus cliceáil ar Iarr ar mo nasc le cuntas a chruthúIarrfar ort roinnt eolais a chur ar fáil le do chuntas aithint agus cuirfear na scar ríomhphost chugat nó beidh ball den Chomhairle Mhúinteoireachta dteagmháil leat le treorach a duit. 

Rinne mé iarratas ar chlárú roimhe seo ach níor chláraigh mé riamh. An féidir liom cuntas Mo Chlárú a chruthú?

Is féidir, má rinne tú iarratas san am atá thart ach nár chláraigh , beidh cuntas cruthaithe duit agus is féidir leat iarratas a dhéanamh ar nasc chuig an gcuntas sin trí chliceáil ar Mo Chlárúar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta agus Cruthaigh Cuntasa roghnú. Uaidh sin, ba chóir duit dul go dtí an chuid maidir le Cláraí Roimhe Seo/Iarratasóir agus cliceáil ar Iarr ar mo nasc le cuntas a chruthúIarrfar ort roinnt eolais a chur ar fáil le do chuntas aithint agus cuirfear na scar ríomhphost chugat nó beidh ball den Chomhairle Mhúinteoireachta dteagmháil leat le treorach a duit. 

Bhain mé úsáid as an nasc a fuair mé ach anois táim ag iarraidh úsáid a bhaint as arís chun logáil isteach agus tá teachtaireacht earráide á fáil agam. Conas is féidir liom rochtain a dhéanamh ar mo chuntas?

féidir an nasc a fhaigheann  a úsáid ach amháin le haghaidh ghníomhachtúchán do chuntais. A luaithe a dhéantar é a ghníomhachtú, ní féidir an nasc a úsáid chun rochtain a dhéanamh ar do chuntas. Chun logáil isteach i do chuntas, téigh chuig suíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta agus cliceáil ar Mo Chuntas. Ansin, is féidir leat an t-ainm úsáideora agus an pasfhocal a chur isteach a d’úsáidt tú agus do chuntas á chruthúghníomhachtú agat. 

Tá ceist agam maidir leis an gcuntas Mo Chlárú nach bhfuil clúdaithe anseo. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

tá ceist agat nach bhfuil aon fhreagra le fáil uirthi sna Ceisteanna agus Freagraí, cuir ríomhphost chugainn le do thoil ag MyRegHelp@teachingcouncil.ie. Agus Mo Chlárú á lainseáil againn, tá seans ann go mbeidh méid mór fiosruithe ann, mar sin is mór linn do chuid foighne agus sinn ag obair tríothu astu féin.