Treoir Céim ar Chéim do Chuntais Tairsí MoChlárú

Tá bunachar sonraí clárúcháin feabhsaithe ar líne tugtha isteach ag an gComhairle Mhúinteoireachta a thugann deis duit go leor de do riachtanais chlárúcháin a chur i gcrích trí do chuntas ar líne MoChlárú.

I measc na seirbhísí* sin tá athnuachan chlárúcháin, grinnfhiosrú, sonraí pearsanta a athrú agus rochtain éasca ar do Dheimhniú Clárúcháin.

Chun rochtain a fháil ar na seirbhísí sin, caithfidh tú do chuntas tairsí nua MoChlárú a ghníomhachtú.

* Is seirbhís ar líne í athnuachan chlárúcháin anois, trí do chuntas ar líne MoChlárú; níl Uimhir Aitheantais Phearsanta (UAP/PIN) ag teastáil a thuilleadh chun athnuachan. Ós rud é gur próiseas dearbhaitheach í fágann sé sin nach féidir íocaíochtaí teileafóin a dhéanamh a thuilleadh ach an oiread.

Múinteoir Cláraithe – an chéad uair duit rochtain a fháil ar do chuntas MoChlárú

Mas múinteoir cláraithe thú, beidh nasc* uathúil eisithe duit roimh ré i ríomhphost chun do chuntas a ghníomhachtú.

Céim 1:Cliceáil ar an nasc sa ríomhphost

Céim 2: Beidh d’ainm úsáideora curtha ann roimh ré (is é d’ainm úsáideora do sheoladh ríomhphoist mar atá i do thaifead leis an gComhairle Mhúinteoireachta)

Céim 3: Cruthaigh pasfhocal

Caithfidh 8 gcarachtar ar a laghad a bheith i bpasfhocal. Caithfidh litir chás uachtair amháin ar a laghad a bheith ann,

agus uimhir agus carachtar speisialta (e.g. * ! $).

* Mura bhfuil tú in ann teacht ar an nasc, seol ríomhphost chuig myreghelp@teachingcouncil.ie le do thoil, chun nasc nua a iarraidh.

Ag Logáil isteach mar Úsáideoir atá ann cheana/Úsáideoir Reatha

Má tá cuntas MoChlárú cruthaithe agat cheana féin, beidh tú in ann feasta dul chuig an leathanach chun logáil isteach in MoChlárú ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, leis an nasc anseo, agus

Céim 1: Logáil isteach le d’ainm úsáideora (*do sheoladh ríomhphoist) agus do phasfhocal.

Nótáil:* Is é d’Ainm Úsáideora an seoladh ríomhphoist a d’úsáid tú ar dtús chun rochtain a fháil ar do chuntas. Má rud é gur athraigh tú do sheoladh ríomhphoist ó rinne tú an gníomhachtú ar dtús, beidh ort ríomhphost a sheoladh chuig myreghelp@teachingcouncil.ie chun do sheoladh ríomhphoist a uasdátú agus déanfaimid do chuntas tairsí a athshocrú.

Do Phasfhocal ligthe i ndearmad/ Do Phasfhocal a athshocrú

Céim 1: Ar an leathanach don 'Logáil Isteach' cliceáil an cnaipe 'Dearmad déanta ar mo phasfhocal' 

Céim 2: Iontráil do sheoladh ríomhphoist sa bhosca “Pasfhocal Ligthe i ndearmad – Ainm Úsáideora” 

Céim 3: Roghnaigh “Seol Meabhrúchán Pasfhocail”

Ag glacadh leis go dtiocfar ar mheaits, gheobhaidh tú ríomhphost. Roghnaigh an nasc agus tabharfar deis duit do phasfhocal don logáil isteach a athrú le do sheoladh ríomhphoist agus do phasfhocal nua.

Nótáil: Caithfidh 8 gcarachtar ar a laghad a bheith i bpasfhocal. Caithfidh litir chás uachtair amháin ar a laghad a bheith ann,agus uimhir agus carachtar speisialta (e.g. * ! $).