FÉILTE 2016

Bhí FÉILTE ar siúl Dé Sathairn, 1 Deireadh Fómhair san RDS, Baile Átha Cliath.

Is ócáid í FÉILTE, an Fhéile Oideachais um Barrfheabhas Foghlama agus Teagaisc, ceiliúradh na múinteoireachta ina gcuirtear obair múinteoirí a bhíonn ag stiúradh tionscadal foghlama nuálacha ar taispeáint.

Feilte

Anois agus é sa cheathrú bliain, ar an lá cuirtear deis ar fáil do mhúinteoirí a scéalta nuálaíochta a roinnt lena chéile agus leis an bpobal.

Bhí meascán de níos mó ná 50 sárthaispeántas agus ceardlann ag FÉILTE ina raibh raon leathan de thionscadail ón earnáil oideachais uile, a thaispeánann an nuálaíocht atá ar siúl sa teagasc agus san fhoghlaim i scoileanna ar fud na tíre. Is é an t-iarmhúinteoir, cóitseálaí rugbaí reatha na hÉireann agus cainteoir inspioráideach, Joe Schmidt, a thug an eochairaitheasc oscailte. Bhí trí dhíospóireacht phainéil ann ar an lá faoi chathaoirleacht an chraoltóra Keelin Shanley.