FÉILTE 2018

FÉILTE, Féile bhliantúil Oideachais na Comhairle Múinteoireachta don Fhoghlaim agus don Bharr Feabhais sa Mhúinteoireacht, a cheiliúrann sárobair laethúil mhúinteoirí ina gcuid seomraí ranga agus a thugann deis dóibh an dea-obair sin a roinnt, le chéile agus leis an bpobali gcoitinne

Bhi FÉILTE 2018 ar siúl i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Dé hAoine, an 5 agus an 6 Deireadh Fómhair.

An téamaimbliana ná 'Ag Foghlaim ar Feadh an tSaoil: Difear á dhéanamh!' 

Cainteoirí

Davy Fitzgerald

Bhí Davy Fitzgerald linn tráthnóna Dé hAoine!

Lynn Ruane

Bhí Seanadóir Lynn Ruane pairteach san painéil ar  'An tOideachas: Oideolaíocht na Leatromach nó Cosán chun an Saoirse?' Dé hAoine, agus eochairaithisc á dtabhairt aici Dé Sathairn.

Aoibhinn Ni SPanels

Cainteoirí

Bhí Aoibhinn Ní Shúilleabháin mar Bhean an Tí ar feadh an dáagus eochairaithisc á dtabhairt ag bainisteoir iománaíochta Loch Garman, Davy Fitzgerald (Dé hAoine), agus ag an Seanadóir Lynn Ruane (Dé Sathairn).

Díospóireachtaí painéil

I mbliana bhí na díospóireachtaí painéil faoi 'An Seomra Ranga san 21ú hAois' (Dé Sathairn) agus 'An tOideachas: Oideolaíocht na Leatromach nó Cosán chunan Saoirse?' (Dé hAoine).

TeachmeetShowcases

Teachmeet, Studentmeet, agus Researchmeet

Bhí Teachmeet agus Studentmeet ar ais in éineacht le Researchmeet, ina raibh saothar ar taispeáint de na daoine a fuair sparánacht Chreatlach Tacaíochta Taighde John Collahan. Bhí spás ar leith ann freisin do Rang Bianca.

Seó thaispeántais agus Ceardlanna

Bhí seóthaispeántais agus ceardlanna faoithreoir múinteoirí ag plé le téamaí éagsúla, na nithe seo a leanas san áireamh:

  • Folláine,
  • Digiteach
  • Cuimsiú,
  • STEM,
  • Teangacha,
  • Traschuraclaim,
  • Comhchleachtadh agus Modheolaíochtaí Teagaisc.
Bhí na hearnálacha Bunscoile, Iarbhunscoile agus Breisoideachais léirithe in gach limistéar.

Feilte fringe banner

Den chéad uair, bhí Féile Imeallacha ag FÉILTE, ina raibh deis iontach ann spraoi a bheith agat agus bualadh le comhghleacaithe.