FÉILTE 2019


FÉILTE, Féile bhliantúil Oideachais na Comhairle Múinteoireachta don Fhoghlaim agus don Bharr Feabhais saMhúinteoireacht, a cheiliúrann sárobair laethúil mhúinteoirí ina gcuid seomraí ranga agus a thugann deis dóibh an dea-obair sin a roinnt, le chéile agus leis an bpobal i gcoitinne.

Bhí FÉILTE 2019 ar siúl in OÉ Gailleamh ar 27-28 Mean Fómhair.